Desmantelada en Pontevedra unha organización delituosa que comercializaba marisco furtivo de orixe portuguesa

A Garda Civil desarticulou un grupo organizado que viña dedicando á comercialización clandestina de ourizos de mar e ameixas procedentes do marisqueo furtivo en Portugal. Estas especies mariñas chegaban a España e a través de dúas empresas da provincia de Pontevedra relacionadas co sector alimentario introducíanse con documentación falsa no circuíto legal ata chegar ao consumidor.

As investigacións realizadas polo Equipo do SEPRONA da Comandancia da Garda Civil de Pontevedra iniciáronse no ano 2018 ao detectar un documento oficial falso que amparaba 300 kg. de equinodermos (ourizo de mar) procedentes de Portugal.

Posteriormente, o 2 de maio do mesmo ano, a patrulla do SEPRONA de Ponteareas interceptou unha transacción de 650 quilos de ourizos que se estaba realizando no aparcamento dun restaurante no lugar de Tomiño, próximo á fronteira con Portugal. Nesta ocasión, a maior parte da mercadoría carecía de documentación de trazabilidade, localizándose documentos mercantís onde figuraban como destinatarias as dúas empresas pontevedresas.

Coa colaboración cos Servizos de Riscos Ambientais da Xefatura Territorial de Sanidade de Pontevedra, realizouse un seguimento da trazabilidade dos ourizos de mar e realizáronse inspeccións nun centro de expedición e depuración de moluscos, situado na provincia de Pontevedra, receptor destes produtos, onde se detectaron máis dun centenar de documentos de rexistro que foron confirmados como falsos pola autoridade competente de Portugal, en coordinación co Centro de Colaboración Policial e Aduaneira (CCPA) de Tui.

Gardando unha estreita vinculación con estes documentos, tamén se interviñeron facturas asociadas dun operador comercial portugués, con domicilio social ficticio, que tamén resultaron falsas. Con todo iso púidose deducir que durante o período comprendido entre os anos 2017 e 2018, comercializáronse unhas catro toneladas de produtos procedentes do marisqueo, que reportaron uns beneficios económicos de 50.000 € aproximadamente.

No transcurso das investigacións relacionáronse a dous operadores comerciais de Portugal como provedores dos ourizos de mar furtivos e bivalvos e a unha empresa distribuidora e importadora que adquiría estes produtos furtivos, na provincia de Pontevedra, que os entregaba nas instalacións dun centro pontevedrés de expedición e depuración de moluscos que achegaba o seu rexistro sanitario, desde onde lles daban saída aos seus clientes, tanto nacionais como da Unión Europea.

Como consecuencia, o Equipo do SEPRONA da Garda Civil de Pontevedra procedeu á notificación, en calidade de investigados, a cinco persoas de nacionalidade española e dúas portuguesas, supostamente relacionadas con esta actividade ilícita, ás que se lles acusa de forma diferenciada dos delitos de: falsidade documental, contra o mercado e os consumidores e pertenza a grupo criminal.

As dilixencias instruídas entregáronse no Xulgado de Instrución de garda de Cambados por conduto da Fiscalía da Audiencia Provincial de Pontevedra.