Os menores de 14 anos poderán acompañar a un adulto aos recados desde o 27 de abril

O Consello de Ministros acordou solicitar ao Congreso dos Deputados a súa autorización para prorrogar, ata as 00:00 horas do día 10 de maio, o estado de alarma decretado o 14 de marzo co fin de xestionar a crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

A ministra de Facenda e portavoz do Goberno, María Jesús Montero, concretou que a proposta inclúe a petición de que os menores de 14 anos poidan acompañar a un adulto, co que convivan, nos desprazamentos xa contemplados no estado de alarma, como ir ao supermercado, á farmacia ou ás entidades financeiras.

O Ministerio de Sanidade e a vicepresidencia de Dereitos Sociais elaborarán unha guía nos próximos días que detallará os lugares, establecementos ou actividades aos que poidan acceder os nenos e as medidas preventivas de hixiene e distanciamento que terán que adoptar.

O Executivo é consciente de que esta medida supón só un alivio parcial da situación de confinamento dos menores, afirmou a súa portavoz, quen insistiu en que hai que “preservar que a saída das persoas que están no seu domicilio estean taxadas” para evitar un retroceso nos logros para combater a pandemia.

Montero engadiu que esta decisión adoptouse seguindo as recomendacións dos expertos sanitarios e ponderando o risco e o beneficio en relación coa situación actual da enfermidade. A maioría dos nenos, explicou, permaneceu nos seus domicilios no últimas cinco semanas, polo que “a posibilidade de que estean contaxiados ou poidan transmitir o virus é realmente baixa”.

A portavoz aclarou que non se están relaxando as medidas de contención e apelou á responsabilidade dos adultos para garantir a seguridade dos menores e a doutros cidadáns.

Ademais, María Jesús Montero insistiu en que, para poder avanzar na desescalada, hai que consolidar os logros alcanzados: “Cada paso que damos cara á normalidade ten que estar medido e reflexionado”.

Os datos desta pandemia, dixo, “permítennos albergar un raio de esperanza” e cada día que pasa está a conseguirse salvar vidas, ao frear a expansión do virus e mellorar a capacidade de resposta do sistema sanitario.

Novas medidas de apoio á economía e ao emprego

O Consello de Ministros aprobou un Real Decreto-lei de Medidas Urxentes Complementarias para Apoiar á Economía e ao Emprego, con medidas laborais, económicas e fiscais de carácter horizontal e outras específicas de adaptación da normativa aplicable a sectores concretos, como o da investigación.

A vicepresidenta terceira e ministra de Asuntos Económicos e Transformación Dixital, Nadia Calviño, sinalou que o Goberno está a utilizar todos os recursos económicos, financeiros e legais do Estado para dar unha resposta á situación provocada polo COVID-19, co fin de “garantir a canalización de recursos produtivos, manter a actividade empresarial e o emprego, e apoiar as persoas afectadas durante este período extraordinario”.

Apoio aos traballadores

Calviño explicou que as medidas adoptadas hoxe complementan as que se aprobaron durante o estado de alarma, dando resposta a traballadores que quedaran sen cobertura. Entre eles, os que viron extinguido o seu contrato en período de proba desde o 9 de marzo, ou aqueles que rescindiron o seu contrato voluntariamente a partir o 1 de marzo por ter outra oferta laboral en firme que non chegou a materializarse por mor da pandemia. En ambos os dous casos terán dereito ás prestacións por desemprego.

Así mesmo, refórzase a protección para os traballadores con contrato fixo-descontinuo, de forma que poderán incorporarse a un Expediente de Regulación Temporal de Emprego (ERTE) ou percibir unha prestación aínda cando esgotasen o desemprego. Pola súa banda, as empresas de sectores esenciais poderán diferenciar aos traballadores que realizan os labores imprescindibles dos que non, para poder acceder a realizar un ERTE.

O Real Decreto-lei tamén regula o rescate dos fondos de pensións e prorroga durante dous meses máis o carácter preferente do traballo a distancia e o dereito de adaptación do horario e redución da xornada para persoas con dependentes a cargo debido á situación de crise sanitaria.

Financiamento empresarial

A ministra resaltou, entre as medidas de reforzo ao financiamento empresarial, a ampliación da liña de avais do ICO para permitir cubrir, ademais dos créditos canalizados a través do sistema bancario, o sistema de financiamento baseado en pagarés do mercado alternativo de renda: “Foméntanse así o mantemento das liñas de financiamento empresariais que se producen a través dos mercados de capitais”.

O Consorcio de Compensación de Seguros actuará como reasegurador dos riscos do seguro de crédito, co obxectivo de dotar de máis seguridade a todas as operacións comerciais, e o Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía (IDAE) permitirá o aprazamento do pago das cotas dos préstamos que concedese.

Os novos mecanismos para renegociar e aprazar os pagos de alugueres de locais de negocio, en particular aqueles que sexan propiedade de grandes garfos ou empresas públicas, foi outro aspecto destacado por Calviño.

Medidas fiscais

O conxunto de medidas fiscais está dirixido a “aliñar as bases impoñibles dos impostos á situación real á que se enfrontan as empresas, sobre todo pemes e autónomos”, explicou a ministra. O obxectivo é liberar ata 1.100 millóns para garantir a súa liquidez.

Os traballadores autónomos poderán realizar o cálculo dos pagos fraccionados do IRPF e o ingreso a conta do réxime simplificado do IVE co método de estimación obxectiva, para axustar o pago aos ingresos reais.

Pola súa banda, as empresas poderán adaptar as liquidacións dos ingresos a conta á previsión de ingresos estimada para 2020 e establécese a posibilidade de supeditar o pago das débedas tributarias do imposto de sociedades á obtención do financiamento a través da liña de avais do ICO.

A ministra referiuse tamén á redución a cero do IVE aplicable á subministración de material sanitario de produtos nacionais a entidades públicas, sen ánimo de lucro e centros hospitalarios, o que permitirá un aforro de máis de 1.000 millóns de euros e garantirá a igualdade de trato para os produtos nacionais e os importados. En canto ao IVE aplicable a libros, revistas e xornais electrónicos, queda equiparado ao destes mesmos produtos en papel.

Sectores específicos

A investigación, o ámbito portuario estatal e o deporte son beneficiarios de medidas dirixidas a aliviar a súa situación financeira e flexibilizar a súa normativa para o período actual. A ministra citou, entre outras, a novación dos contratos de préstamos relacionados coas universidades e a prórroga dos contratos predoctorais subscritos polas entidades que formen parte do Sistema Español de Ciencia, Tecnoloxía e Investigación.

Calviño anunciou a creación dunha Fundación adscrita ao Consello Superior de Deportes que estará dotada cos fondos provenientes da venda de dereitos audiovisuais e cuxo fin será o de contribuír a financiar e dotar de estabilidade ao deporte federativo, olímpico e paralímpico na antesala dos Xogos Olímpicos de Tokyo, que se celebrarán en 2021. Formarán parte desta entidade a Real Federación Española de Fútbol, a Liga de Fútbol Profesional e representantes das restantes federacións deportivas españolas así como das competicións oficiais e non oficiais.

Reconstrución económica e social

Durante a súa intervención, María Jesús Montero agradeceu ás formacións políticas, a comunidades autónomas, concellos e axentes sociais, empresarios e sindicatos, cos que contactou o presidente do Goberno, a súa disposición para traballar na reconstrución económica e social de España.

O obxectivo do Goberno, resaltou Montero, é harmonizar o traballo de todos eles, que están simultaneamente e en paralelo realizando as súas achegas.

Neste sentido, a portavoz lembrou que o Congreso dos Deputado fixará o día e a hora, e determinará o formato da comisión parlamentaria para a reconstrución, á que o Executivo acudirá con catro prioridades: reforzo do sistema sanitario; axudas a empresas, autónomos e economía social; protección aos colectivos máis vulnerables e posición común na negociación coa Unión Europea.

A portavoz anunciou que Pedro Sánchez convocou para o vindeiro xoves á mesa de diálogo social, na que están presentes a patronal e os sindicatos, para o vindeiro xoves: “A súa participación é necesaria, obrigada para unha auténtica recuperación”.