Prorrogados todos os contratos de aluguer e prohibido o corte de subministracións

O Consello de Ministros aprobou, mediante un Real Decreto-lei, máis de 50 medidas económicas e sociais que complementan as que se foron adoptando nas últimas semanas e dan resposta ás situacións creadas polo COVID-19 e a declaración do estado de alarma.

A ministra de Facenda e portavoz do Goberno, María Jesús Montero, afirmou que as iniciativas cumpren un triplo obxectivo: fortalecer o sistema sanitario, soster o modelo produtivo e previr a desigualdade sobrevinda a esta situación.

Dereito á vivenda e ás subministracións básicas

O vicepresidente segundo do Goberno e ministro de Dereitos Sociais e Axenda 2030, Pablo Iglesias, manifestou que as medidas de restrición de movementos e de suspensión das actividades laborais só serán viables se desde as institucións do Estado ofrécese seguridade e protección aos cidadáns.

Neste sentido, Iglesias sostivo que hai que tomar como referencia a Constitución, que protexe os dereitos dos cidadáns, en especial dos máis vulnerables, e ampliar esta protección con medidas como as acordadas hoxe. Estas iniciativas, recalcou, reforzan o “escudo social fronte ao coronavirus e pon decididamente ao noso país na senda dunha saída social a esta crise oposta á que se aplicou no pasado”.

Dereito á vivenda

Co fin de garantir o dereito constitucional á vivenda, Pablo Iglesias avanzou que quedan prorrogados automaticamente por seis meses todos os contratos de aluguer en vigor, que estean a piques de vencer. Esta medida, dixo, supón que a “ningún inquilino de España cun contrato vixente póidaselle subir o aluguer”, durante ese período.

O vicepresidente tamén explicou que se pon en marcha, utilizando ao Instituto de Crédito Oficial, un sistema de microcréditos públicos, sen comisións nin interese, para que todas as persoas en situación de vulnerabilidade poidan facer fronte ao pago do aluguer da súa vivenda habitual. Os inquilinos que se beneficien destes microcréditos públicos poderán devolvelos nun prazo de seis anos, ampliables ata dez no caso de que teñan dificultades.

A esta medida, engadiu, poderán acollerse todas as persoas en paro, os traballadores afectados por cortes ou reducións de xornada, e os autónomos que visen reducidos os seus ingresos.

Así mesmo, Iglesias indicou que se un inquilino está en situación de vulnerabilidade e o seu caseiro é un gran garfo de vivenda, como un fondo de investimento, este terá que elixir entre dúas opcións: levar a cabo a quita do 50% da débeda do inquilino ou reestruturar esa débeda para que este poida pagala durante tres anos. Trátase, sinalou “de protexer aos inquilinos e aos pequenos propietarios e ao mesmo tempo garantir que os grandes garfos de vivenda arrimen o ombreiro”.

En materia de vivenda, o vicepresidente avanzou que se amplía a moratoria de hipotecas, aprobada recentemente, para incluír ela aos autónomos cuxa actividade fose suspendida polo estado de alarma ou cando a súa facturación caese significativamente ata o último día do mes en que finalice este estado de alarma. A entidade acredora non poderá esixirlles o pago da cota hipotecaria nin ningún dos conceptos que a integran, incluídos os intereses.

Prohibido o corte de subministracións

O Goberno, segundo trasladou Pablo Iglesias, tamén sinalou que a actual prohibición de cortar as subministracións básicas aos fogares vulnerables, esténdese a todos os fogares: “Mentres estea en vigor o estado de alarma as empresas subministradoras de electricidade, auga e gas non poderán suspender o servizo a ningún cidadán na súa vivenda habitual”.

Ademais, amplíase a cobertura do bono social para que poidan acollerse a el os traballadores afectados por despedimentos e os autónomos que cesasen na súa actividade ou visto reducida a súa facturación como consecuencia da crise do Covid-19.

Prestación por desemprego temporal

Pablo Iglesias destacou, así mesmo, a aprobación dunha prestación específica en forma de subsidio por desemprego para todas as persoas traballadoras do fogar que tivesen que deixar de prestar servizos, total ou parcialmente, como consecuencia da crise, ou cuxo contrato se extinguiu con posterioridade á declaración do estado de alarma. “Se algo aprendemos por mor desta crise, é que é fundamental coidar mellor aos que coidan, porque son precisamente os seus traballos de coidados, moitas veces invisibles, precarios e pouco recoñecidos os máis imprescindibles para a tarefa que nos ocupa agora, que é o sostemento da vida”.

Restrición na publicidade das apostas

Co fin de protexer aos consumidores máis vulnerables, acordouse unha moratoria de tres meses prorrogables no pago dos créditos persoais.

O vicepresidente tamén citou medidas para a devolución das viaxes canceladas ou para restrinxir a publicidade das apostas, nun contexto e confinamento que fai aínda máis necesario protexer ás persoas que teñen problemas co xogo.

Igualdade e loita contra a violencia machista

O Executivo decretou como esenciais os servizos de atención a vítimas de explotación sexual e trata; garante a alternativa habitacional segura para as vítimas de violencia de xénero e outras formas de violencia contra as mulleres, e impulsa un subsidio extraordinario aos traballadores do fogar.