Novas medidas para ampliar a protección de consumidores, empresas e autónomos

O Consello de Ministros aprobou, mediante un Real Decreto-lei, máis de 50 medidas económicas e sociais que complementan as que se foron adoptando nas últimas semanas e dan resposta ás situacións creadas polo COVID-19 e a declaración do estado de alarma.

A ministra de Facenda e portavoz do Goberno, María Jesús Montero, afirmou que as iniciativas cumpren un triplo obxectivo: fortalecer o sistema sanitario, soster o modelo produtivo e previr a desigualdade sobrevinda a esta situación.

Medidas complementarias de Seguridade Social e económicas

A vicepresidenta terceira e ministra de Asuntos Económicos e Transformación Dixital, Nadia Calviño, explicou que o Real Decreto-lei contén, ademais, medidas específicas de consumo, de apoio aos traballadores, de mantemento do tecido produtivo -desde autónomos a pemes e o resto de empresas- e outras de distintos ámbitos destinadas a cubrir necesidades detectadas ao longo destas semanas.

O Real Decreto-lei prorroga a duración das medidas excepcionais xa establecidas anteriormente polo Goberno ata un mes despois do final do estado de alarma, salvo que xa conteñan prazos específicos, e inclúe axustes técnicos para garantir a súa efectividade.

Apoio á actividade económica e o tecido produtivo

A vicepresidenta debullou as medidas relativas á seguridade dirixidas a empresas e autónomos, entre as que destacou a moratoria de ata seis meses para o pago das obrigacións e o aprazamento das cotas que se deben pagar no mes de abril a un interese reducido do 0,5%.

Doutra banda, flexibilízanse os contratos de subministración de electricidade e gas para autónomos e empresas, e os prazos e procedementos administrativos para as empresas. Suspéndese, ademais, por un ano, o pago de intereses e amortizacións de préstamos para emprendedores, en especial do sector turístico.

O Ministerio de Industria, Comercio e Turismo axilizará e facilitará a xestión das súas axudas, mentres que o Instituto de Crédito Exterior (ICEX) devolverá ás empresas os gastos derivados da súa participación en feiras deste organismo que fosen canceladas.

Protección dos consumidores

As axencias coas que se haxan contratados viaxes combinadas (voos, hoteis, excursións ou aluguer de coches) poderán ofrecer un bono dun ano de vixencia aos consumidores afectados, pero, se non se utiliza nese tempo, o importe será reembolsado.

No caso de contratos en academias de idiomas, residencias de estudantes, ximnasios ou escolas infantís, a empresa poderá ofrecer a recuperación dos servizos, unha vez terminase o estado de alarma, salvo que o cliente opte pola devolución do diñeiro.

Outras medidas

Nadia Calviño destacou que se facilitarán as doazóns ao sector público dirixidas a reforzar as actuacións contra o COVID-19. Así mesmo, permitirase compatibilizar a percepción da pensión de xubilación aos profesionais sanitarios que queiran reincorporarse ao servizo activo, e facilitarase a colaboración voluntaria dos empregados públicos na fronte sanitaria.

A recuperación das cantidades achegadas a fondos de pensións flexibilizarase para “permitir aliviar as necesidades de liquidez” nos fogares, continuou a ministra.

No ámbito da investigación, aplicaranse regras especiais na duración de contratos celebrados por universidades e no Sistema Nacional de Saúde, mentres que tamén se adoptarán medidas para o sector cultural, cinematográfico e das artes escénicas, atendendo ás súas características específicas.

Controlar canto antes a epidemia, clave para minimizar os danos á economía

Calviño insistiu en que o obxectivo de todas estas medidas é seguir tecendo unha rede de seguridade, social e económica, en paralelo á emerxencia sanitaria, que segue sendo prioritaria. A ministra sostivo que entrar canto antes nunha fase de maior control da epidemia evitará que os danos á economía sexan “máis longos, profundos e duradeiros” e expresou a súa confianza en que pronto “podamos falar de plans de reactivación e impulso”.

A vicepresidenta terceira ha agradecido aos axentes sociais a súa participación na definición dalgunhas das medidas, e tamén eloxiou a “acción responsable” de empresas e traballadores nesta crise, especialmente para garantir a continuidade das subministracións agroalimentarias, o material sanitario e o resto de servizos indispensables.