O Goberno mobilizará ata 200.000 millóns para afrontar o impacto económico e social do coronavirus

O presidente do Goberno, Pedro Sánchez, compareceu tras a reunión do Consello de Ministros que aprobou a maior mobilización de recursos económicos da democracia. Destinaranse ás familias máis vulnerables, traballadores, empresas, e á investigación dunha vacina contra o COVID-19.

O Consello de Ministros aprobou un Real Decreto-lei de medidas urxentes extraordinarias para facer fronte ao impacto económico e social do COVID-19. Esta norma reforza as iniciativas implementadas no plan de medidas excepcionais acordadas o xoves pasado.

O xefe do Executivo anunciou que o Goberno mobilizará ata 200.000 millóns de euros, preto dun 20% do Produto Interior Bruto (PIB) para afrontar as consecuencias do coronavirus. 117.000 millóns de euros serán integramente públicos e resto complementarase coa mobilización de recursos privados.

Pedro Sánchez insistiu en que é a maior mobilización de recursos económicos da historia de democracia: “Trátase dun esforzo enorme e decidido que responde á magnitude do desafío social e económico ao que nos enfrontamos e ao compromiso do Goberno de España cos cidadáns. Non imos escatimar ningún esforzo. Non imos deixar a ninguén atrás”. As medidas anunciadas polo presidente do Goberno céntranse en catro áreas prioritarias: familias, traballadores, empresas e investigación.

Axudas ás familias máis vulnerables

O presidente avanzou que o Goberno destinará 600 millóns de euros ao financiamento de prestacións básicas dos servizos sociais das comunidades autónomas e dos entes locais, con especial atención á asistencia domiciliaria a persoas maiores e dependentes.

Ademais, ampliarase a protección ás subministracións de enerxía e de auga, e garantiranse os servizos de telecomunicacións.

Co fin de garantir o dereito á vivenda, establécese unha moratoria no pago das cotas das hipotecas para os debedores en situación de especial vulnerabilidade: “Ningunha persoa nunha situación económica difícil perderá a súa vivenda. Nesta crise, ninguén será desafiuzado da súa casa”.

Protección do emprego

O conxunto de medidas destinado a reforzar a protección ao emprego, segundo expuxo o presidente, contempla que os traballadores asalariados poidan adaptar ou reducir a súa xornada de traballo para atender as necesidades de conciliación derivadas desta crise. Así mesmo, establécese o teletraballo como medida de flexibilidade, cando as circunstancias permítano.

Os axustes temporais de persoal xestionaranse a través de de os Expedientes Temporais de Regulación de Emprego (ERTES), que beneficiarán a todos os traballadores. “Os ERTES causados pola crise do coronavirus serán considerados de forza maior e, adicionalmente, os traballadores terán dereito á prestación contributiva por desemprego, aínda que non cumpran o requisito de cotización previa esixido”, explicou Pedro Sánchez.

Ademais, flexibilízase o acceso ao cesamento de actividade para os autónomos, que será compatible coa exoneración de pagos á Seguridade Social. Este colectivo terá facilidades para que poida cobrar con rapidez unha prestación en caso de dificultade económica.

O xefe do Executivo subliñou que estas medidas priorizan a suspensión dos contratos e a redución das xornadas como opción fronte ao despedimento dos traballadores e instou aos empresarios a que non despidan aos seus empregados: “Queremos que se manteña o emprego, que as empresas saiban que o Goberno lles axudará a superar esta crise temporal”.

Liquidez ás empresas

O presidente asegurou que “o Estado vai proporcionar ao tecido empresarial toda a liquidez que necesita para manterse operativo” e non permitirá que “os problemas temporais de liquidez poidan converterse en problemas de solvencia”.

Con este fin, o Goberno aprobou a creación dunha liña de avais e garantías públicas por un valor de ata 100.000 millóns de euros, o que permitirá mobilizar entre 150.000 e 200.000 millóns no sistema económico se tamén se incorpora o sector privado.

Así mesmo, acordáronse avais adicionais de 2.000 millóns de euros para empresas exportadoras, facilitarase a restruturación de créditos a explotacións agrarias afectadas pola seca e acelerarase a implantación de programas de apoio á dixitalización. As Administracións Públicas axudarán ás súas empresas contratistas para mitigar as consecuencias do COVID-19 nos contratos do sector público. O Executivo tamén reformou a normativa sobre investimentos exteriores para impedir que empresas de países de fóra da Unión Europea poidan facerse co control de entidades españolas en sectores estratéxicos, aproveitando a caída conxuntural do valor das súas accións.

Recursos para desenvolver unha vacina

Pedro Sánchez subliñou o compromiso do Goberno co reforzo da investigación científica para desenvolver unha vacina para o COVID-29. O Goberno dotará con 30 millóns de euros ao Consello Superior de Investigacións Científicas e ao Instituto de Saúde Carlos III.

O presidente resaltou que o conxunto de iniciativas necesitan o apoio suplementario da sociedade civil. Para preservar o noso tecido empresarial e o noso emprego é indispensable que empresas grandes ou pequenas, autónomos ou empregados asuman unha idea: “Esta crise é temporal e debe tratarse como temporal”.

Actualización das medidas polo estado de alarma

O Consello de Ministros modificou o Real Decreto de declaración do estado de alarma para atender as necesidades detectadas desde a súa aprobación, o pasado sábado.

Así, poderán abrir ao público os establecementos sanitarios e para a atención veterinaria, e limítase a actividade das barberías aos servizos a domicilio. A restrición de circulación das persoas nas vías de uso público amplíase a espazos de uso público, como as praias, e recálcase que as actividades que si estean permitidas fóra do domicilio ou o lugar de traballo deberán realizarse sempre de maneira individual, salvo que se acompañe a persoas con discapacidade, menores e maiores, ou exista outra causa debidamente xustificada.

Respecto a estas actividades permitidas, será o ministro de Sanidade quen determine, con carácter xeral, se é necesario modificalas, amplialas ou restrinxilas, aínda que se faculta ás autoridades competentes a suspender a realización dalgunha concreta se existe risco de contaxio polas condicións específicas en que se estea desenvolvendo.

Comparecencia no Congreso

O presidente do Goberno comparecerá mañá no Congreso dos Deputados para dar conta do Real Decreto de declaración do estado de alarma, tal e como establece o artigo 116.2 da Constitución.

Sánchez sinalou que no ánimo do Goberno está que “a alarma dure o menos posible” pero non descartou ter que solicitar a súa prolongación: “Reavaliaremos a situación, sempre avalados por criterios científicos e co obxectivo de preservar a saúde de todos os cidadáns”. Para a prórroga é necesaria a autorización da Cámara Baixa.

Pedro Sánchez fixo fincapé no papel decisivo do Congreso tamén na aprobación dos próximos orzamentos do Estado para os que, dixo, negociará con todas as forzas políticas. Deberán ser, adiantou, “de reconstrución social e económica, e que impliquen vencer ao virus e situarnos mirando ao futuro e recuperando o vigor económico e social e a normalidade nas nosas vidas”.

Do mesmo xeito, o presidente apelou ao compromiso da Unión Europea para que dote de recursos económicos os plans fiscais que permitan paliar esta crise, atender as urxencias sanitarias e, unha vez chegado o momento da recuperación, impulsala con axudas públicas.

Responsabilidade e organización social

O presidente transmitiu o pesar do Goberno polas persoas falecidas pola pandemia, o seu afecto a familiares e amigos, e os seus desexos de recuperación a quen deu positivo nas probas.

Pedro Sánchez insistiu en que é necesario seguir atendendo as recomendacións sanitarias para frear a curva, agora ascendente, de contaxios, controlala e despois facela descender. “Avecíñanse días longos e duros por diante, estámolos vivenda xa, pero debemos manter a calma e agora, máis que nunca, responsabilizarnos”, engadiu.

Nesta loita contra o virus, o xefe do Executivo enxalzou o labor en primeira liña dos profesionais sanitarios, e sinalou que, aínda que haberá tempo para sacar conclusións desta emerxencia, “xa é unha lección indiscutible que temos que reforzar o noso Sistema Nacional de Saúde e o Estado do benestar”.

Pedro Sánchez tamén felicitou á sociedade española pola súa “modélica conduta” e sumouse ao aplauso que cada noite, desde balcóns e xanelas, dedícase ao persoal sanitario, a toda a cadea humana que abastece tendas e supermercados e garante a mobilidade de persoas e mercadorías, ao mundo da cultura, medios de comunicación, telecomunicacións, profesores ou hostalería, e a todos os servidores públicos. Ademais, mostrou o seu orgullo por “unha sociedade que se organiza non só para combater a adversidade senón para dar alento”.

O presidente tamén agradeceu a súa cooperación ás comunidades autónomas e, ás forzas políticas, empresarios, sindicatos e axentes sociais, o seu traballo e propostas, algunhas das cales foron recollidas na Real Decreto-lei aprobado hoxe. “Todos e todas somos conscientes de que o noso esforzo debe estar, como mínimo, á altura do sacrificio que están a acometer os españois”, concluíu.