A cesión da Casa Rosa a Castro e Ladeira complícase

Mes e medio despois de que a Asociación de Veciños Castro e Ladeira de Sabarís anunciase o compromiso por parte do Concello de Baiona para realizar unha cesión temporal da Casa Rosa á agrupación mentres non finaliza a rehabilitación do mercado, o inmoble situado no último tramo da Avenida Julián Valverde continúa pechado a cal e canto.

E é que aínda que as versións ofrecidas por ambas as dúas partes coinciden, existe un matiz que é vital para que a directiva da agrupación poida establecer alí a súa sede e non é outro que a afección do Centro Antena por parte de Costas do Estado. O alcalde Carlos Gómez explicou que en 2017 iniciáronse unha serie de trámites para desligar as instalacións da tutela do ente estatal. Un trámite, que segundo explicou Gómez, é necesario para poder modificar os usos contemplados para a parte baixa do inmoble aínda que exista unha ordenanza que dite que devandito espazo estea adscrito á Concellería de Traballo. Por iso o alcalde quixo deixar claro que si que é certo que na asemblea celebrada por Castro e Ladeira mostrou o seu compromiso para levar a cabo unha cesión temporal da Casa Rosa á asociación “a condición de que se materialice a desafección por parte de Costas”. Unha xestión que en boca do rexedor “podería demorarse meses” e que polo momento está bloqueada á espera de que se constitúa o novo goberno central.

Con todo neste punto as versións comezan a chocar xa que as pertenzas que Castro e Ladeira tiña na súa antiga sede de Benito Fariñas, agora reconvertida nunha vivenda social, continúan embaladas nunha das salas do multiusos do Ángel Bedriñana ao entender que o compromiso mostrado polo rexedor traduciríase nun trámite con efecto inmediato. Trátase dun espazo ofrecido polo Concello á Asociación para que puidesen realizar as súas xestións así como o establecemento da oficina de atención cidadá. Con todo a directiva declinou esta posibilidade ao estar situada en pleno centro de Baiona e lonxe da parroquia. O seu presidente, Martín Otero Clemente, reitera que na actualidade están a comezar a ter problemas á hora de realizar trámites habituais, como a cobranza das cotas aos asociados ou reunións persoais. Uns argumentos que segundo o alcalde carecen de peso suficiente ao dispoñer dun espazo nas instalacións municipais de Carabela Pinta “que non queren usar” e instou o presidente da entidade a que conte a sucesión de feitos dunha maneira completa e “sen omitir partes vitais para unha correcta interpretación dos meus compromisos”.