O Álvaro Cunqueiro creará unha nova consulta específica de cefaleas

O servizo de Neuroloxía co Complexo Hospitalario Universitario de Vigo reforzará a atención aos pacientes con migrañas coa posta en marcha dunha nova Consulta de Cefaleas, que xa nas próximas semana estará operativa no hospital Álvaro Cunqueiro. Así o confirmou hoxe o xerente da área sanitaria de Vigo, Julio García Comesaña, na súa visita á exposición sobre esta patoloxía que acolle o hospital. A nova consulta, a cargo da doutora María Dolores García Bargo, irá dirixida especificamente á atención desta enfermidade, de gran prevaleza entre a poboación.

A exposición “Dálle Voz á túa Migraña”, impulsada pola Asociación Española de Migraña e Cefalea (AEMICE), busca promover a concienciación sobre a migraña, unha enfermidade que se estima padecen 4,5 millóns de persoas en España de forma ocasional.

Trátase dunha mostra itinerante, que permite achegar á sociedade a realidade da migraña a través de testemuños reais de pacientes e achegando datos actuais sobre a incidencia desta patoloxía neurológica en España, tomando como base o ‘Atlas de Migraña en España 2018’, un informe realizado por investigadores e neurólogos expertos nesta área, co aval da Sociedade Española de Neuroloxía (SEN).

A principal diferenza deste estudo, fronte a outras investigacións, é que incorpora a perspectiva do propio paciente e a súa familia. Ademais, revela que a sintomatoloxía da migraña ten un gran impacto no día a día das persoas que a padecen. Neste sentido, ata un 85% dos pacientes enquisados determinou perderse eventos sociais por mor da migraña e máis do 70% afirmou ausentarse de eventos familiares. Así mesmo, dentro do ámbito laboral, destaca o dato que reflicte que un 90% dos pacientes declara non poder funcionar normalmente. Ademais do impacto na vida dos que conviven coa migraña, dada a súa elevada prevalencia, estímase que o custo da enfermidade en Europa é de 27.000 millóns de euros anuais.

A exposición está composta por dous elementos: o primeiro deles consiste nun xogo de oito enaras que conteñen os datos máis relevantes extraídos do Atlas da Migraña. O segundo elemento é unha pantalla de vídeo interactiva, cuxo fin é poñer en contexto a realidade desta enfermidade. Os vídeos que se mostran son de pacientes reais, que explican as limitacións que a sintomatoloxía da migraña causa na súa contorna social, laboral, familiar e persoal.

Unha enfermidade discapacitante e infradiagnosticada

A migraña maniféstase con ataques recorrentes de cefaleas moderadas ou severas que adoitan ser de carácter pulsátil, a miúdo unilateral e acompañados de náuseas, vómitos e sensibilidade á luz, os sons e os cheiro. A patoloxía supón a sexta enfermidade de maior prevalencia a nivel mundial.

Lonxe de ser unha simple dor de cabeza, é unha enfermidade neurolóxica complexa e crónica que produce discapacidade, peor calidade de vida e custos socioeconómicos elevados.

En España, afecta a aproximadamente o 12% da poboación, é dicir, a máis de 4,5 millóns de persoas de forma ocasional e case 1 millón de forma crónica, o que supón ter dor de cabeza máis de 15 días ao mes. Isto impacta profundamente na capacidade das persoas para levar a cabo as súas tarefas cotiás. Tanto é así, que a Organización Mundial da Saúde categorizouna como unha das 10 causas principais de anos vividos con discapacidade tanto para homes como para mulleres.