Usuarios do Porto Deportivo Baiona denuncian á empresa xestora

FOTO: ALBERTO RODRÍGUEZ // Porto Deportivo Baiona.

A Asociación de Usuarios do Porto Deportivo de Baiona, en diante AUPB, volve saltar á palestra tras presentar un total de 43 demandas contra a concesionaria das instalacións. Os seus motivos son claros e estriban na paralización do proxecto de execución da mariña seca por parte dunha compañía pertencente ao grupo Copasa.

Con todo as versións contradinse e fontes pertencentes ao grupo explicaron que as instalacións están xestionadas por Porto Deportivo de Baiona S.A. constituída por Geseco e Ronáutica ao 50% en 2001, aínda que posteriormente a primeira comprou a metade restante para quedar coa totalidade da compañía que actualmente está á fronte das instalacións náuticas. Neste sentido matizaron que aínda que é certo que é unha participada de Copasa, manteñen que esta non ten “absolutamente nada que ver co complexo e non son posuidores do mesmo”.

Desde a AUPB explicaron que a paralización inicial da execución dun proxecto por valor de 3 millóns de euros, estivo vinculada durante 14 anos á ausencia do Plan Especial do Porto, aprobado en 2015, e indispensable para dar a autoridade ao Concello para poder outorgar licenzas e acusan á concesionaria de incumprir os prazos de execución. Un argumento que estriba en que tres anos despois da entrada en vigor do documento, o porto segue exactamente igual que en 2001. Unha vez máis as versións volven chocar xa que desde Porto Deportivo de Baiona S.A. aseguran que a día de hoxe non contan coas autorizacións pertinentes por parte de Portos de Galicia, Capitanía Marítima e o Concello de Baiona, que lles permitan levar adiante o proxecto da mariña seca ao mesmo tempo que aproveitaron para manifestar un gran interese ante a execución do mesmo. Un espazo en terra firme e realizado sobre un recheo, que na actualidade atópase ao 50% da súa construción, que albergaría toda a dotación de servizos entre as que destacan unha escola de vela, zona de hostalería, Capitanía ou un edificio comercial, entre outros.

Así pois os integrantes da AUPB representados polo presidente Santiago Fagilde, o vicepresidente Carlos Saavedra e o secretario e portavoz Francisco González, reiteran que a paralización da iniciativa responde ao “deixamento” mostrado pola empresa ao afirmar que na actualidade “debe de mover ficha e iniciar a construción canto antes”.

Así pois desde a agrupación manteñen que o proxecto na actualidade está adaptado aos requisitos do plan especial, e que mentres o tempo continúa na súa contra teñen que asumir unhas cotas mensuais que roldan os 100 euros ao mes, similares a outras instalacións como as situadas en Sanxenxo, a mariña viguesa de Davila ou as existentes en Combarro. Aínda que a calidade dos servizos da situada en Baiona pouco teñen que ver coas anteriormente mencionadas.