Nigrán aproba por unanimidade a modificación das Normas Subsidiarias

O Concello de Nigrán, a través de dúas mocións do goberno, deu luz verde por unanimidade no pleno ordinario deste luns tras décadas sen actualizar á modificación das normas subsidiarias do planeamento (vixentes dende 1991) e do inventario de viarios públicos (vixente dende 1999), cuestións ambas que facilitarán a tramitación urbanística aos veciños e que poñerán fin a moitas incorreccións entre a norma escrita e a realidade. Ambos asuntos son considerados polo goberno local como de “máximo interese” para os veciños.

Así, a través da proposta do goberno, aprobouse provisionalmente a modificación puntual número 25 das Normas Subsidiarias que rexen o planeamento de Nigrán dende 1991 (hai un ano, despois de que nun primeiro intento a oposición o rexeitase, votouse por maioría absoluta a aprobación inicial que permitiu sometelas a exposición pública e período de alegacións por dous meses). Esta cuestión será o último trámite dende o Concello antes de que o aprobe definitivamente a Xunta, que será cando se lles abra un novo horizonte a moitos propietarios de vivendas anteriores a 1975 (consecuentemente sen licenza de ocupación) que desexan rehabilitala e que ata agora non podían, motivo polo que incluso entidades veciñais como A Irmandade de Priegue, Monteferro de Panxón, A Camoesa de Camos, A Unión de San Pedro ou O Castro de Chandebrito incidisen na importancia de levar a cabo este cambio.

No substantivo, o corpo das NNSS mantívose vixente en Nigrán ao longo de case 30 anos e, polo tanto, ao marxe da constante evolución do marco normativo, identificando os técnicos municipais disfuncións que dificultan obxectivos como a rexeneración e renovación urbana ou rehabilitación e eficiencia enerxética. Así, esta modificación rebaixa as restricións en aspectos como ampliacións ata un 50% en núcleos rurais, reduce os retranqueos, relaxa as condicións estéticas ou dá maior flexibilidade na mellora e ampliación de camiños por onde non poden acceder actualmente nin os vehículos de emerxencia sanitaria.

Inventario viarios públicos

Paralelamente, aprobouse tamén por unanimidade a moción do goberno para aprobar o novo inventario de vías públicas realizado por técnicos municipais, que non era actualizado dende maio de 1999 (tan só se fixo un traslado a soporte informático en 2012) e centos de viarios non figuran nel, dando lugar a moitos conflitos urbanísticos para asuntos como obter unha licenza, servizos públicos… Unha vez que se publique no BOP contará cun período de exposición pública de 2 meses. «Dende a oposición pediron ampliar este prazo de un mes a dous e non temos ningún inconveniente, queremos o mellor documento posible para Nigrán», sinala o alcalde, quen inicia este mércores en Priegue unha rolda de reunións cos veciños de cada parroquia.

Algunhas das incorporacións esenciais e que ata o de agora non se contemplaban no inventario son a propia autoestrada AG-57, o Polígono de Porto do Molle, o SAU1 de Monteferro, o SAU3 de Area Alta-Panxón, o SAU4 de Castelao/ Telleiras ou o SAU7 de Rans. Outros son vellos camiños que nunca chegaron a ser inventariados como públicos. “Moitas destas novas rúas que se engadirán ao rueiro municipal xa teñen incluso a placa co nome dende hai anos, pero hai decenas delas que non e, neste caso, os estudos de microtoponimia que levamos contratados nestes anos permitiron “bautizalos” do xeito correcto, tal e como o coñecen dende antano os parroquianos”, aclara o alcalde.

Modificación de crédito

O goberno de Nigrán aprobou unha modificación de crédito por importe de 284.900€ para, entre outras cousas, cumprir co servizo de axuda no fogar, xa que para cubrir a tódolos usuarios era preciso incorporar 110.000 € a esta partida; así mesmo, a Xunta incrementou este ano o convenio da cofinanciamento da Galiña Azul en 32.000 € máis que foi preciso engadir.

Emerxencias

Finalmente, e tamén a proposta do goberno, aprobouse por unanimidade a declaración do estado de emerxencia climática que busca reducir os gases de efecto invernadoiro e a situación de #emerxenciafeminista promovida por diferentes organizacións de mulleres en todo o país.