O BNG solicitará unha auditoría externa que certifique o estado real da Piscina Mancomunada

Catro meses de dilacións desde que o BNG solicitara a convocatoria dos órganos asemblearios da Mancomunidade do Val Miñor para dar explicacións formais das múltiples irregularidades que se sucederon desde a nova adxudicación da concesión da piscina mancomunada na Ramallosa, eis a vagaxe da Xunta de Goberno deste órgano supramunicipal que non foi quen de dar cumprida satisfacción á demanda duns usuarios e usuarias que padeceron retrasos na colocación de máquinas, reclamacións por cobro de cotas sen poder recibir os servizos establecidos no servizos, falta de mantemento das instalacións e até o desprendemento dun falso teito nun dos vestiarios.

Ante esta situación e diante das explicacións aportadas en comisión de seguimento, o Bloque Nacionalista Galego anunciou na citada reunión que solicitará na Xunta da Mancomunidade deste mércores que con cargo ao novo canon obtido pola concesión da piscina mancomunada se realice unha auditoría externa que certifique o estado real das instalacións, sinalando as deficiencias que sexan precisas liquidar para garantir a estanqueidade, evitar filtracións e humidades ou relacionar aqueles traballos de mantemento que non se realizaron e provocaron deterioro nas mesmas.

Neste sentido celebran que a Presidencia da Mancomunidade aceptase esta demanda ata o punto de chegar a trasladala como propia. “Non obstante preocúpanos máis aínda informacións confusas que infundan falsas espectativas aos usuarios como as referidas á recuperación de actividades como Zumba ou á construción doutro vaso para a realización de actividades tal e como xa solicitaba o BNG cando se redactou o prego de condicións. Estas melloras só serían realizables vinculadas a unha ampliación das instalacións que, hoxe por hoxe, non parece posible que urbanísticamente que se poida acometer. Cando menos na mesma parcela”, sinalan os representantes do BNG na Mancomunidade do Val Miñor, Xavier Rodríguez e Xose Manuel Marcote.