Nigrán aproba a contratación de máis persoal para axilizar o traballo en diferentes departamentos

O Concello de Nigrán contará antes de final de ano con novo persoal para as áreas de Contratación, Biblioteca, Urbanismo e Tesourería despois de que o goberno local e BNG aprobaran hoxe no pleno extraordinario dúas modificacións de crédito por importe total de 88.400 € destinadas a este fin (PP se abstivo e Nigrán Decide e UCN votaron en contra).

«Con estas incorporacións propostas dende o goberno queremos reforzar departamentos que actualmente teñen moita carga de traballo debido a, entre outras cousas, novas competencias que deben asumir os Concellos. O obxectivo final é axilizar ao máximo as xestións municipais, feito que repercutirá directamente en beneficio de todos», asegura o alcalde, Juan González.

En concreto, 45.771 destinaranse a dous programas temporais de emprego de como máximo 3 anos de duración que permitirán a contratación de un enxeñeiro e dous administrativos (para a área de Contratación) e un auxiliar administrativo (para a área Económica). Estes postos serán cubertos por persoal funcionario interino mentres non se aproba a Oferta Pública de Emprego que permitirá cubrir definitivamente as prazas.

Ademais, por motivo de acumulación de tarefas e mediante a modificación de crédito de 42.627 € contratarase durante 6 meses como máximo a un auxiliar administrativo para a Biblioteca Municipal, un auxiliar para Urbanismo e dous auxiliares para Tesourería. Nestes casos a incorporación será inmediata porque o Concello xa dispón dunha bolsa de emprego nestes eidos.

Por outra banda, a proposta do PP, o goberno decidiu deixar sobre a mesa a modificación orzamentaria de 236.076 € co obxectivo de presentala no vindeiro pleno desglosada en diferentes capítulos.

Finalmente, aprobouse a segunda modificación das bases do III Plan de Becas Municipais de Nigrán tras acadar só 4 candidatos da oferta total de 7 prazas. Deste xeito, diminuíronse requisitos para chegar a un maior número posible de interesados. As novas bases serán publicadas no BOP e a partires dese intre se abrirá novamente o prazo de solicitude.