A fiscalía abre dilixencias sobre o alcalde de Gondomar polo cobro de dietas

FOTO: ALBERTO RODRÍGUEZ // Paco Ferreira.

A Fiscalía abriu dilixencias de investigación sobre o alcalde de Gondomar, Francisco Ferreira, por mor dunha denuncia presentada polo portavoz de CABE, Pauliño del Río, en relación cuns supostos cobros ilícitos. Unha vez concluídas poderán derivar no arquivo do caso ou na presentación dunha querela no xulgado de garda.

Del Río explicou que a denuncia ten relación cunhas dietas que, supostamente en contra da regulación, o alcalde cobraría por traslados dentro do territorio da localidade; así como por outros gastos por desprazamentos a outros concellos para os que «non ten potestade», como celebrar vodas noutras localidades.

A denuncia tamén inclúe o suposto cobro dun fondo social para funcionarios en activo, cando el atópase «en situación de servizos especiais» polo seu exercicio como alcalde; e finalmente o cobro dun fondo de pensións por unha produtividade que Del Río entende «fraudulenta, porque Ferreira non está en activo» como funcionario.