O Sindicato CSIF pide o cesamento inmediato de María Iglesias como concelleira de Persoal

FOTO: ALBERTO RODRÍGUEZ // María Iglesias durante unha sesión plenaria.

O Sindicato CSIF rexistrará nos próximos días un escrito pedindo o cesamento inmediato de María Iglesias, 1ª Tenente de Alcalde do Concello de Baiona, das súas funcións exclusivamente como concelleira de Persoal e Réxime Interior, e que sexa o Alcalde como máxima autoridade e máximo responsable de persoal quen asuma persoalmente estas funcións, “dada a gravidade do clima laboral que se vive no Concello e porque debido a iso este sindicato só vai considerar ao Sr. Alcalde D. Ángel Rodal como o único interlocutor válido en materia de persoal, e non acudiremos a ningunha reunión que en materia de persoal convoque o Concello se acode a Sra. María Iglesias”, advirte Jerónimo Fernández Vicente, Coordinador da Administración Local de CSIF na provincia de Pontevedra.

“Baseamos a nosa petición no clima laboral que se vive no concello por mor de determinados acordos que desde esa Concellería tratáronse de levar exclusivamente no servizo da Policía Local con parte dos seus integrantes, sen contar con todo o servizo, e o máis grave, ás costas da Mesa Xeral de Negociación e coa intención de favorecer entre outros ao seu marido ou parella que traballa como policía local e con total escurantismo”, engade o coordinador.

Segundo Fernández Vicente, xa se advertiu nalgúns momentos, en anos pasados, por algúns integrantes da mesa de negociación, da incompatibilidade manifesta de manter á devandita concelleira na área de persoal cando ten que tomar decisións que para ben ou para mal poden afectar e de feito afectaron ao servizo onde traballa o seu marido ou parella.

“Cremos que este é o momento de dar un paso adiante e efectuar este cambio, porque ademais utilizouse ao seudo sindicato ASIB para enrarecer este ambiente coa intención inequívoca, como xa dixemos, de favorecer a unha parte do servizo”, subliñan desde o CSIF.

Doutra banda, solicitarán tamén ao Alcalde que pida á Xunta de Galicia que abra unha investigación sobre os reparos que efectúa a Interventora en materia de persoal, “que adoitan ser na súa maioría nesgados de parte, utilizando e interpretando as normas en contra dos traballadores maioritariamente e que desde CSIF calculamos que fixo perder en demandas xudiciais gañadas polos traballadores e sindicatos próximos ao millón de euros e por tanto diñeiro que sae das arcas municipais e dos petos dos cidadáns de Baiona e que sobre a mesma materia noutros Concellos non se presentaron eses reparos, que curiosamente na súa gran maioría son referidos ao período que a concelleira de Persoal leva á fronte da devandita Concellería. Chegamos a constatar nalgún informe como a norma establece 2 posibilidades de interpretación e utilízase a máis prexudicial para o traballador e ao cabo para o Concello, porque a xustiza quítalle a razón devolvendo os dereitos económicos reparados e non concedidos por eses informes aos traballadores”, conclúe Jerónimo Fernández Vicente.