Baiona abre a inscrición para o programa “Conciliación Nadal 2017”

FOTO: CONCELLO DE BAIONA // Ángel Rodal e Carmen Paredes, na clausura do Programa de Conciliacion de Nadal 2016.

A Concellería de Igualdade de Baiona, a través do Centro de Información á Muller, presenta o programa “Conciliación Nadal 2017”, que ten como obxectivo promover a conciliación da vida familiar e laboral e ao mesmo tempo facilitar un espazo educativo e de entretemento para os nenos e nenas, favorecendo o seu desenvolvemento integral. A actividade é cofinanciada polas familias participantes e o Concello.

O programa, destinado a nenos/as de 3 a 12 anos, desenvolverase nas seguintes datas: o 22, 26, 27, 28, 29 de decembro de 2017 e o 2, 3, 4 e 5 de xaneiro de 2018 no CPI Cova Terreña en horario de 9:00 a 14:00 horas. Aínda que por necesidade das e dos proxenitores, poderán acceder ao programa de 8:00 a 9:00 e saír de 14:00 a 15:00 horas, sempre que se indique na solicitude.

Os requisitos para participar no programa son nacer entre o ano 2006 e 2014 e estar empadroada unha das persoas proxenitoras ou titoras no municipio con data anterior a esta convocatoria (non é necesario acreditalo, o Concello verificará que a persoa solicitante está empadroada no municipio) ou que a nena ou neno para o que se solicite praza estea escolarizado/a en o curso escolar 2017-2018 nun centro educativo do municipio de Baiona.

O prazo para levar a cabo as solicitudes empeza o vindeiro luns, 13 de novembro, e prolongarase ata o luns 27 de leste mesmo mes, ambas as dúas datas incluídas. As persoas interesadas en participar na convocatoria deberán presentar a solicitude de inscrición (Anexo I) debidamente cumprimentada e asinada, xunto coa documentación requirida no punto 11 da convocatoria, no rexistro de entrada do Concello de Baiona de luns a venres en horario de 9:00 a 14:00 horas ou a través da sede electrónica do Concello de Baiona ata as 14:00 horas do luns 27 de novembro.

O prezo público a pagar polas persoas usuarias é de 25 euros neno/a, de conformidade co establecido no artigo 7 da Ordenanza reguladora do prezo público esixido pola organización de cursos, talleres, programas e actividades deportivas, sociais, festivas e culturais do Concello de Baiona.

As bases da convocatoria están dispoñibles na páxina web do Concello http://www.baiona.org/. Tamén na oficina de rexistro do Concello de Baiona situada na planta baixa da Casa Consistorial, rúa Lorenzo da Carreira, S/N. Para máis información no CIM, teléfono 986 35 75 54.

Anuncios