Templo Votivo do Mar

Foto do Templo Votivo do Mar en Panxón, Nigrán.