Máis de 50 concellos solicitaron á Deputación o servizo de implantación da administración electrónica

FOTO: WIKIPEDIA

A Deputación de Pontevedra, para dar cumprimento á lexislación vixente relativa ao acceso electrónico da cidadanía ás actuacións públicas, está a prestar o servizo de implantación, uso e soporte dunha solución de administración electrónica para os concellos de menos de 50.000 habitantes. Con esta prestación, á que a institución provincial destina 847.000 €, preténdese facilitar que os concellos que non conten cos recursos suficientes poidan levar a cabo a adaptación e modernización tecnolóxica.

Dende a posta en marcha desta actuación foron varios os concellos que se puxeron en contacto coa Deputación de Pontevedra para pedir esta subministración, incluída no marco das competencias que a lei de réxime local lle ten concedido ás institucións provinciais. Deste xeito, ata o momento, 55 concellos e unha entidade menor adheríronse a este plan da Deputación de Pontevedra, cuxa principal característica é que se trata dun modelo de servizo ofrecido na nube, e xa en 36 se comezou a implantar a administración electrónica, dando formación a preto de 2.100 empregadas e empregados e 700 cargos públicos.

A través desta actuación, a Deputación de Pontevedra está a impulsar solucións de administración electrónica para que os concellos poidan dispoñer dunha sede electrónica personalizada para a súa relación coa cidadanía e, por outro lado, un portal para que o persoal da administración local poida realizar a xestión integral dos procedementos e expedientes por medios electrónicos. Polo tanto, a través desta ferramenta poderase consultar un catálogo de servizos electrónicos de trámites, consultas de expedientes, procedementos, etc. que se poden iniciar de forma telemática e presentar no rexistro electrónico sen necesidade de realizar un desprazamento presencial ás administracións.

A Deputación de Pontevedra está a implantar as aplicacións necesarias, a impulsar un plan de formación orientado á aprendizaxe dos aspectos técnicos e funcionais da nova ferramenta para a súa posta en funcionamento, un soporte ás e ós usuarios para resolver consultas, o mantemento correctivo, evolutivo e perfectivo dos servizos, a súa actualización e a inclusión de novas funcionalidades, sempre en estreita colaboración cos servizos informáticos dos concellos da provincia adscritos á iniciativa.

Ademais, nestes momentos a institución provincial está inmersa no proceso de licitación do servizo de padrón municipal de habitantes que estará integrado na solución de administración electrónica e cuxo prazo de presentación de ofertas remata o 1 de setembro. A través deste servizo, que conta con orzamento de preto de 500.000 euros, desenvolverase un sistema informático para xestionar os padróns municipais que facilitará e axilizará os trámites e reducirá os tempos de espera da cidadanía, ademais de permitir a optimización de gastos e recursos e a xeración dunha administración máis próxima ás veciñas e veciños.