O Supremo confirma a clasificación dos terreos do Cámping de Baiona como chan rústico de protección de costas

FOTO: CAMPING BAYONA PLAYA

A Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Supremo desestimou o recurso de casación interposto por Camping Bayona Playa S.A. contra a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que confirmou a orde da Consellería de Medio Ambiente, do 4 de xuño de 2014, pola que se acorda a aprobación definitiva do Plan Xeral de Ordenación Municipal de Baiona.

Devandito Plan clasificou a leira propiedade do cámping, duns 40.000 metros cadrados e situada en Praia Ladeira, como chan rústico de protección de costas. No seu recurso de casación, o cámping solicitaba a clasificación dos terreos como chan urbano ou, subsidiariamente, como chan rústico na categoría de especial protección de espazos naturais e, en todo caso, calquera que fose a clasificación, que o Plan permitise o uso dos terreos como campamento turístico.