Bendición da primeira pedra do templo parroquial de Santa Cristina da Ramallosa

Bendición da primeira pedra da Igrexa de Sabarís polo Bispo Leopoldo Eijo Garay o 13 de maio de 1917.

O 13 de maio de 1917, sendo o párroco Francisco Senra Díez, o Bispo de Tui Leopoldo Eijo Garay bendixo a primeira pedra da Igrexa de Santa Cristina da Ramallosa, inaugurada o 19 de setembro de 1920.

Antigamente pertencía á parroquia de Borreiros. A igrexa actual fíxose segundo os planos do arquitecto vigués José Franco Montes e o terreo e gran parte dos fondos foron achegados polo benefactor Julián Valverde Pérez, un emigrante que fixo moitas doazóns nesta parroquia.

BENDICIÓN DA PRIMEIRA PEDRA DA IGREXA DE SABARÍS POLO BISPO EIJO GARAY O 13 DE MAIO DE 1917
Bendición da primeira pedra da Igrexa de Sabarís polo Bispo Leopoldo Eijo Garay o 13 de maio de 1917.

Da antiga igrexa románica, con portada neoclásica, consérvase só unha interesante porta, que hoxe dá paso á sancristía, de dobre arquivolta con directriz semicircular, a interior formada por baquetóns e a exterior cun chafrán decorado con bólas. As columnas son exentas, cos seus fustes monolíticos e as bases enterradas. Un dos capiteis da esquerda ten representación animal, os outros son todos vexetais.

O que máis chama a atención é o tímpano. No centro ten un home coa man dereita no peito e na esquerda un libro aberto. Vai vestido cunha longa túnica e esta sobre un pequeno montículo.

O resto da substitución son dúas cruces de San André feitas de entrelazas a ambos os dous lados inferiores do personaxe, e na parte superior o que podería ser a esterilización dunha árbore e unha flor de cinco pétalos enmarcada nun círculo.

Da igrexa actual podemos destacar a torre campanario, apuntada ao estilo neogótico, que cobre os ocos con celosías e as vidreiras que mostran o apostolado e símbolos relixiosos.

ANTIGA IGREXA ROMÁNICA DE SABARÍS
Antiga Igrexa románica de Sabarís.