A Área de Maternidade de Ribera Povisa, acreditada polo seu compromiso na humanización do parto e a lactación

A Área de Maternidade e o servizo de Pediatría de Ribera Povisa recibiron en Madrid o diploma que acredita o esforzo realizado durante os últimos anos na humanización da asistencia ao nacemento e a lactación.

O hospital vigués superou a primeira fase da acreditación IHAN (Iniciativa para a Humanización da Asistencia ao Nacemento e a Lactación), impulsada desde a Organización Mundial da Saúde e Unicef para animar aos hospitais, servizos de saúde e, en particular, ás salas de maternidade, a adoptar as prácticas que protexan, promovan e apoien a lactación materna exclusiva desde o nacemento.

A directora de Enfermería, Cristina Serra, encabezou a delegación do hospital vigués, integrada por profesionais do departamento de Calidade, da Área de Partos e do servizo de Pediatría, que acudiu á sede do Ministerio de Sanidade para participar na xornada de entrega dos diplomas.

O hospital Ribera Povisa realizou unha profunda transformación da Área de Maternidade para mellorar a calidade asistencial profesional que inclúe, ademais da mellora das instalacións, a implantación de medidas como a cesárea humanizada ou o parto respectado, a revisión dos protocolos de actuación ou a posta en marcha dun obradoiro de apoio á lactación, entre outras medidas.

Todo iso forma parte do obxectivo global do grupo Ribera de alcanzar a excelencia no trato ao paciente, para o que se creou en 2021 un comité de humanización multidisciplinar conformado por máis dunha trintena de profesionais que reportan periodicamente propostas de mellora.