ANPAS de Nigrán solicitan diálogo á Consellería para conseguir un servizo de comedor escolar de calidade

As (ANPA) Asociacións de Nais e Pais de Alumnos dos CEIP Plurilingüe Humberto Juanes, da Cruz-Camos e Carlos Casares de Nigrán solicitan á Consellería de Educación unha resposta fronte ás numerosas comunicacións que as familias dalgúns dos centros remitiron á administración educativa con motivo das incidencias rexistradas no servizo de comedor escolar destes centros. As nais e pais reivindican un servizo de calidade para as súas fillas e fillos, polo que se concentrarán este venres 17 de febreiro na Praza do Concello de Nigrán, ás 9:20 horas.

Nos últimos meses viñéronse rexistrando numerosas incidencias nos comedores escolares dos centros arriba mencionados, todos eles servidos pola empresa de cátering Salga Gradín (A Estrada). O ANPA do CEIP Plurilingüe Humberto Juanes puxo esta situación en coñecemento do Servizo de Comedores da Consellería de Educación en numerosas ocasións, aínda que nunca recibiron resposta algunha.

Ademais, no mes de novembro realizouse unha inspección sanitaria no devandito centro, cuxo informe o Servizo de Comedores negouse reiteradamente a proporcionar. Por este motivo, o ANPA presentou unha queixa respecto diso ante a Valedora do Pobo. A queixa foi admitida a trámite e estímase que se resolva nos próximos días.

Falta de menús especiais e comida insuficiente

Entre as incidencias rexistradas está a frecuente falta de menús para dietas especiais, dirixidos ao alumnado con alerxias ou intolerancias alimentarias. Cabe subliñar que, cando isto sucede, o alumnado afectado queda sen comer ata que as súas familias veñen buscalos. É frecuente tamén que a comida sexa insuficiente, desde sopa ou lentellas reducidas a auga ata pasta soa, iogures e pan que non alcanzan para todos os menús contratados ou alimentos mal cociñados ou mal elaborados, como o peixe con patacas cocidas, do que o alumnado se queixa reiteradamente e que se acaba tirando case na súa totalidade.

Un cátering situado a máis de 100 km

A xestión dos centros afectados é en réxime de xestión indirecta, polo que depende da Consellería de Educación, que subcontrata os servizos a través de concurso público. O cátering adxudicatario da concesión asignada a estes centros atópase a máis de 100 km de distancia, polo que a diminución na calidade da comida servida desde que se cociña ata que está no prato é considerable. É importante indicar que a inspección sanitaria realizada foi incompleta, posto que o vehículo no que se transporta a comida, que debe estar debidamente acondicionado para iso, non foi inspeccionado.

No mes de xuño expirará o presente contrato, polo que nas próximas semanas abrirase un novo concurso público para servir a estes centros a partir de setembro de 2023. As familias dos centros afectados reclaman á Consellería de Educación que nos pregos de condicións que rexan devandito concurso déase prioridade á cociña de proximidade, favorecendo que as empresas cociñen nas instalacións do CEIP Plurilingüe Humberto Juanes. Este centro dispón dunha cociña de recente construción dimensionada para cociñar 1000 menús diarios, máis que suficientes para servir a todos os centros educativos da zona. As ANPAs do CEIP Plurilingüe Humberto Juanes, CEIP Da Cruz-Camos e CEIP Carlos Casares piden á Consellería de Educación que salvagarde os dereitos do alumnado destes centros garantíndolles unha comida de calidade e de proximidade, cumprindo así co Plan de Obesidade Zero en Galicia 2022- 2025 promulgado pola Xunta de Galicia, que no seu artigo 2.3 dispón o seguinte:

“2.3 Promover a inclusión de criterios de calidade alimentaria e sustentabilidade nos pregos de contratación do servizo de comedor e cafetaría de centros escolares. Garantir que a alimentación servida sexa variada, equilibrada e adaptada ás necesidades nutricionais das persoas usuarias do servizo, traballando conxuntamente coa Consellería de Cultura, Educación e Universidade, para que os pregos de contratación do servizo de comedor e cafetaría dos centros escolares consideren criterios de calidade nutricional (limitación de ultraprocesados e alimentos con contidos elevados en sal, azucres, graxas trans e graxas saturadas), proximidade, ecoloxía, frecuencias de consumo por grupo de alimentos, así como a localización e uso de máquinas expendedoras. Elaborar un modelo de prego de prescricións técnicas para o contrato de servizos de comedor e cafetaría con base nos resultados obtidos da aplicación do Programa de control da calidade nutricional da oferta alimentaria dos centros escolares da Comunidade Autónoma de Galicia”.

As asociacións convocantes expresaron o seu desexo de que a concentración convocada sexa apolítica.