Baiona mostra a súa desconformidade co incremento da taxa por consumo de auga

O Concello de Baiona mostra a súa desconformidade co incremento na taxa por consumo de auga ao que terán que facer fronte os veciños e veciñas de Baiona coa entrada en vigor da Lei 1/2022, de 12 xullo, aprobada pola Xunta de Galicia. O Concello mostra a súa desconformidade coa medida e reclama que este aumento impositivo véxase reflectido na mellora das infraestruturas do municipio.

A subida aplícase sobre o canon de xestión de depuradoras, que está incluído no prezo da auga, pero cuxa recadación é ingresada integramente nas arcas da Xunta. Este canon de xestión de depuradoras substitúe ao anterior coeficiente de vertedura que era igual ao canon da auga. A aplicación da nova Lei da Xunta supón o fin do tramo de consumo exento, anteriormente a cota fixa incluía 6 metros cúbicos por mes, pasando agora a pagar desde o primeiro metro cúbico 0,15€. Ademais, a cota fixa pasa dos 0,51€ mensuais aos a 1,54€. Ata o de agora pagábase 1,53€ o trimestre co primeiro tramo gratuíto que era de 18m³. Nos recibos os baioneses e baionesas terán que facer fronte agora a un pago de 4,62€ o trimestre, en cada recibo sen consumir auga.

Con estes datos desde o consistorio baionés estímase que a subida na facturación situarase entre o 10% e o 20% dependendo do consumo de auga. Atendendo a isto, soamente en mínimos, a Xunta verá incrementada a súa recadación en máis de 20.000 € o trimestre, é dicir, 80.000€ ao ano, que coa variable poderá ser incluso o dobre. Desde o Concello infórmase os veciños de que o novo tributo gravarase unicamente ao mes de setembro, polo que se experimentará unha subida mínima. Na próxima factura aplicarase á totalidade do recibo, o que comportará o importante incremento que supón a aplicación da norma da Xunta de Galicia.

Todo isto implica que a administración autonómica embolsarase, soamente polo recadado en Baiona, 390.000 euros ao ano, o que supón un incremento na recadación de 140.000 euros. O Alcalde, Carlos Gómez Prado, sinala que se trata dunha recadación encuberta por parte da Xunta de Galicia onde o gasto para facer a mesma corre a cargo do propio Concello. Todo o que sexa repercutir directamente no contribuínte é prexudicial, e neste caso máis, xa que, a Xunta de Galicia leva anos sen investir nas infraestruturas do ciclo da auga en Baiona”.

Así mesmo, o rexedor esixe á Xunta de Galicia que “como mínimo, á parte de dar a cara, debería traer investimentos para Baiona e garantir unha mellora na rede de saneamento e de traída municipal”. Gómez termina argumentado que “despois o executivo autonómico, o PP, di que aposta por unha baixada dos impostos, cando o que está a facer é todo o contrario. Isto é enganar non soamente aos veciños de Baiona senón á de Galicia e á do conxunto do Estado”.