Ribera Povisa lanza a Unidade de Psiquiatría e Psicoloxía Infantil e da Adolescencia

Ribera Povisa pon en marcha a Unidade de Psiquiatría e Psicoloxía Infantil e da Adolescencia dirixida a menores de 18 anos e ás súas familias co compromiso de “axudar a buscar solucións a problemas de nenos e adolescentes na súa contorna natural”, en palabras da psiquiatra e pediatra Pomba Liñares que, xunto á psicóloga sanitaria e neuropsicóloga Mónica Villar, conforman o equipo de profesionais da unidade, ambas as dúas cunha ampla formación para a valoración e tratamento dos trastornos mentais (incluíndo os do neurodesenvolvemento) e do comportamento.

“Aproximadamente a metade dos trastornos mentais teñen o seu debut antes dos 18 anos”, explica a doutora Liñares, que remarca a relevancia da detección temperá: “O recoñecemento precoz e o adecuado manexo das primeiras manifestacións clínicas pode determinar un cambio esencial no curso e o prognóstico das enfermidades mentais”.

A nova Unidade de Psiquiatría e Psicoloxía Infantil e da Adolescencia dará atención a problemas de saúde mental de aparición na infancia e a adolescencia como a ansiedade, depresión, desregulamento emocional, problemas de conduta, desordes alimentarias ou dificultades no colexio e de interacción social, entre outros.

Ribera Povisa ofrece un modelo asistencial baseado nunha atención integral, multidisciplinar e de calidade que considera tanto os factores biolóxicos como cognitivos e psicosociais do neno e do adolescente. O equipo traballa de maneira conxunta con outros servizos do hospital, como Pediatría, Neuroloxía Pediátrica, Logopedia e Fisioterapia, o que permite unha abordaxe integral co acceso a diferentes técnicas diagnósticas e terapéuticas. Se o caso así o require, establécese contacto tamén co centro escolar ou con aqueles dispositivos cos que o neno ou adolescente estea relacionado.

O impacto da pandemia disparou ata un 47% os trastornos de saúde mental nos menores, en especial, no caso dos adolescentes, con máis síntomas depresivos, autolesións e condutas suicidas, segundo o Grupo de Traballo Multidisciplinar sobre Saúde Mental na Infancia e Adolescencia, do que forman parte a Asociación Española de Pediatría (AEP), a Sociedade Española de Urxencias Pediátricas e a Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria.

Desde a Unidade de Psiquiatría e Psicoloxía Infantil e da Adolescencia preténdese axudar e orientar aos menores e ás súas familias e dotarlles ademais de recursos suficientes para facer fronte ás dificultades que se vaian identificando. “Os esforzos na infancia si teñen recompensa na etapa adulta, permitindo unha vida máis saudable”, explica a doutora Pomba Liñares.