Ribera Povisa anuncia a conversión en indefinidos de 45 contratos temporais de Enfermería

A dirección do hospital Ribera Povisa anunciou a contratación con carácter indefinido de 45 traballadores de Enfermería, que ata o de agora tiñan un contrato temporal.

Recoñécese así o esforzo e a dedicación deste grupo de profesionais, que prestan ademais atención directa aos pacientes, e é un paso máis na aposta do Grupo Ribera pola creación de emprego estable. Así, todas estas contratacións incrementarán a dotación global de traballadores de Ribera Povisa, que no último ano xa consolidou emprego coa transformación en indefinidos de máis de 85 profesionais.

A esta medida, súmase tamén o reforzo do persoal no verán coa contratación de 150 profesionais, entre os que se inclúen médicos, enfermeiras, rehabilitadores, técnicos, auxiliares, camareiras, limpadoras e persoal de administración e mantemento, boa parte dos cales quedará integrada de forma permanente, dentro da política de fidelización dos traballadores posta en marcha pola Dirección de Xestión de Persoas do hospital.

O número de traballadores de Ribera Povisa con contrato indefinido supera xa os 1.300, o que supón máis do 90% do total do persoal.

Trátase dunha acción máis dentro da política de xestión de persoas do grupo Ribera, que seguirá apostando pola estabilidade laboral no futuro, cara á consolidación dun equipo profesional comprometido e envorcado en ofrecer a mellor atención ao paciente.