Nigrán abre o prazo para a presentación de ofertas para humanizar a rúa Otero Pedrayo por 1.592.114,67€

O perfil de contratante do Concello de Nigrán publica o inicio do proceso de contratación do Proxecto de humanización da rúa Otero Pedrayo. O prazo de presentación de ofertas será de 20 días e as empresas deberán xustificar a súa solvencia económico-financieira e técnica. Os criterios de adxudicación serán a mellor oferta económica (80 puntos), o menor prazo de execución (10 puntos) e o maior prazo de garantía (10 puntos).

O Concello de Nigrán recibirá 900.000€ da Deputación de Pontevedra para humanizar a rúa Otero Pedrayo grazas ao Plan ReacPon, o que significa que a Deputación asumirá o 70% do custe das obras. Así, ao orzamento base de 1.315.797€ (con IVE 1.592.114,67€) o Concello achegará só 415.797 € do seu Remanente de Tesourería. A rúa, en estado calamitoso tras máis de 30 anos de titularidade autonómica, vertebra o municipio ao comunicar o núcleo urbano de Nigrán (PO-552) con Panxón (Rúa Mariñeiro).

“Retrasamos a contratación para poder optar a esta importante subvención, xa que significa un gran aforro para as arcas municipais”, xustifica o alcalde, Juan González, quen recalca que “é unha obra urxente e prioritaria para este goberno”. “Tras décadas de abandono absoluto por parte da Xunta, o Concello a transformará en pouco máis dun ano de titularidade municipal; esta é a gran obra que estamos desexando abordar. É de xustiza para os veciños que o veñen reclamando porque esta é de seguro a estrada peor conservada de toda a provincia, acumulando decenas de denuncias por caídas nas beirarrúas”, sinala o alcalde, Juan González, en referencia a máis de 6 anos de goberno instando á Xunta que asumise as obras por ser unha vía da súa competencia e, finalmente, solicitar no 2020 o Concello a titularidade municipal. Así, finalmente a rúa foi transferida ao Concello en xullo de 2020, a continuación o consistorio contratou o proxecto e, durante máis dun ano, agardouse pola autorización da AXI para poder iniciar o expediente de contratación (agora estaba só pendente de asinar este convenio ReacPon e de consignar a continuación os cartos do Remanente).

“A situación é absolutamente desastrosa, cunhas beirarrúas esnaquizadas e uns servizos que tanto ambientalmente como estruturalmente supoñen un gran problema. O cambio de imaxe será radical, faremos unha rúa moito máis amable para os seus veciños, un lugar polo que poder pasear, accesible de verdade e con puntos de encontro nos que poder pararse a charlar ou descansar, ese é o Nigrán para todos que estamos a construír e ao que se sumará esta estrada fundamental na vertebración do municipio”, resume o alcalde.

Proxecto de humanización

A humanización comprende a totalidade da vía e inclúe a creación dunha nova zona verde nunha parcela municipal ao carón da rúa Costiña. O aspecto máis destacable será a completa renovación dos colectores de abastecemento e saneamento, creando a maiores unha rede separativa de pluviais que non existe actualmente, o que causa problemas de sobrecargas nos días de choiva e desfeitas no pavimento. Así mesmo, darase ao fin continuidade ás beirarrúas que rematan abruptamente á altura do Centro Antena (rúa Porqueira) mediante a creación dunhas novas que si cumpran a normativa de accesibilidade e en formigón pulido coloreado con canto en pedra, seguindo así a estética da súa veciña rúa Mariñeiro. Os pasos de peóns serán, ademais, sobreelevados e con iluminación específica mediante una barra lateral co obxectivo de outorgarlles a máxima seguridade, tal e como xa fixo o Concello noutros do casco urbano.

Adicionalmente, contémplase renovar o asfaltado en toda a rúa e o cambio a iluminación LED con novos farois cun fuste personalizado co gravado en corte láser do escudo de Nigrán e eliminarase o tendido aéreo eléctrico e de comunicacións que aínda existe, desaparecendo os postes da estrada. A plantación de cerdeiras ornamentais en todo o percorrido das novas beirarrúas outorgará a toda a zona unha imaxe máis amable, feito que se complementará con novo mobiliario urbano (bancos e papeleiras).

Dentro do mesmo proxecto, o Concello de Nigrán inclúe a rehabilitación dun espazo verde municipal de 450 metros cadrados ao carón de Otero Pedrayo, na rúa Costiña, co obxectivo de convertelo nunha zona de lecer para a veciñanza. Nel disporase dun circuíto biosaudable para facer exercicio ao aire libre, bancos e arboledo.