O PP de Nigrán reclama desenvolver un plan integrado de mobilidade sostible para Nigrán

Recentemente o goberno municipal consignou 320.000€ para a adquisición dun mini-bus eléctrico para prestar un servizo de mobilidade no Concello, argumentando que é máis rendible que realizar un convenio con algunha empresa de transporte de viaxeiros, con todo, despois dunha análise económica a 10 anos vista, tendo en conta os custos de mantemento, consumo eléctrico, seguros, baterías, e persoal asignado, o resultado segundo os populares é un custo medio anual de aproximadamente 91.000€.

“Desde o PP de Nigrán cremos que o máis axeitado é realizar un estudo de todas as opcións posibles facendo partícipes diso aos colectivos veciñais e sociais implicados, así como os técnicos municipais, expertos na materia e representantes políticos, co obxectivo de atopar a mellor solución posible para conseguir un modelo de mobilidade sostible”, apunta Carlos Abal.

Despois de analizar alternativas e revisando a experiencia doutros concellos, desde o Grupo Municipal Popular consideran que unha posible opción sería combinar:

– Un servizo de autobús orientado a cubrir os horarios de escolares de secundaria e de entrada e saída do traballo dentro do municipio, servizo como o que está a funcionar nestes momentos nalgún Concello de características similares en canto a tamaño e dispersión que Nigrán.

– Un servizo de luns a venres de taxi compartido, subvencionado parcialmente polo Concello, a un custo de 2€ por parte do usuario, cun límite de 2 viaxes ao día. Estes servizos poderían ser gratuítos para familias vulnerables, este servizo está a funcionar en Concellos de todo tamaño en España, con resultados moi positivos.

– Animaríase aos taxistas para substituír os vehículos actuais por híbridos ou eléctricos subvencionando a súa compra, co que se reducirá a pegada de carbono.

“Esta opción tería, como máximo, un custo anual de 56.000€, cantidade perfectamente asumible polo orzamento municipal. Esperamos que o goberno de Nigrán considere a nosa proposta e póidase levar adiante coa colaboración cidadá”, conclúe o portavoz do PP.