Gondomar inicia os trámites para que o seu Certame de Rondallas sexa Festa de Interese Turístico de Galicia

O Concello de Gondomar vén de iniciar os trámites para que o Certame de Rondallas de Reis sexa Festa de Interese Turístico de Galicia. A celebración cumpre con todos e cada un dos requisitos para acadala e por iso o goberno leva a proposta ao pleno da corporación municipal que se celebra mañá xoves para a aprobación unánime da solicitude desta declaración e iniciar os trámites ante a Xunta de Galicia por tratarse “dun evento de relevancia cultural indiscutible das festas de Nadal de Gondomar”.

“É un compromiso que adquirimos como goberno hai case un ano e que, aínda que se viu freado pola pandemia, non deixamos de traballar nin un momento para que sexa unha realidade canto antes. Con esta aprobación damos un paso importante: formalizar a solicitude ante a Xunta de Galicia para que o comité de valoración da Consellería de Turismo visite a celebración do 6 de xaneiro de 2022”, explicou o rexedor Paco Ferreira.

O texto da moción aprobada pola corporación lembra que este certame é “unha das máis arraigadas e lonxevas tradicións do Nadal en Gondomar, e que constitúe todo un símbolo distintivo dos fastos natalicios na localidade”. Nel tamén se recollen detalles sobre a orixe da súa celebración que xustifican os requisitos requiridos pola administración galega, como son, a antigüidade, arraigamiento, valor cultural e a súa continuidade no tempo.

Preto de 40 anos ininterrompidos

De feito o certame celebrouse de forma ininterrompida durante os últimos 37 anos, aínda que existe constancia dos seus orixes nos primeiros anos do século XX xa que se celebraba dalgunha maneira a visita de distintos grupos da provincia. De feito, xa no Faro de Vigo, en xaneiro de 1924, recóllese a noticia de que a rondalla “Piñeiro verde” de Bembrive acudiu a Gondomar “onde foi obsequiada polo pobo e as autoridades da vila”.

A iso hai que sumar que o pleno da corporación municipal gondomareño aprobou en setembro de 1983 a moción pola que se convocaba o “I Certame de Rondallas de Reis e grupos folclóricos en Gondomar”, cuxa celebración se mantivo desde entón anualmente, sendo imposible a súa celebración no 2021 como consecuencia da pandemia e as restricións sanitarias establecidas.

O alcalde, Paco Ferreira, móstrase confiado en que se logrará a Declaración de Festa de Interese Turístico porque “cada ano son miles as persoas que se achegan a Gondomar para presenciar o desfile das rondallas da provincia que, no seu calendario, sempre teñen marcada esta data para dar o mellor nas nosas rúas”.

Tramitación

A instrución do procedemento corresponde á Axencia de Turismo de Galicia que, unha vez recibida a solicitude de Gondomar, deberá remitir á Dirección de Competitividade, que a examinará xunto á documentación requirida, remitíndose unha copia ás consellerías ou órganos do goberno galego que teñan competencias relacionadas coas manifestacións relativas á festa en obxecto de declaración.

Superado este trámite o expediente pasará ao Consello de Turismo para que emita o seu informe, tras o que será a quenda da Dirección de Competitividade constatar o cumprimento dos requisitos esixidos e pronunciarse sobre a procedencia ou non de outorgar a declaración de festa de interese turístico de Galicia. Ademais, poderase designar un equipo técnico que visitará o certame no día da súa celebración para elaborar un informe, visita que desde o concello confían celébrese o próximo 6 de xaneiro.

Completados todos os pasos a proposta de resolución elevarase ao Consello da Xunta de Galicia, que terá un prazo de cinco meses para resolver e notificar a decisión final, que deberá publicarse non DOG e notificarse ao/á solicitante.