Ribera Povisa activa un plan de humanización co obxectivo de alcanzar a excelencia no trato ao paciente

O hospital Ribera Povisa activou esta semana un plan de humanización no que está implicado todo o persoal, co obxectivo de alcanzar a excelencia no trato ao paciente. “O trato ao paciente en Povisa sempre estivo moi ben valorado, pero temos que dar un paso máis e alcanzar a excelencia”, explicou o xerente do hospital, Rafael Cabadas, na presentación do proxecto aos xefes de servizo e os mandos intermedios.

O primeiro paso foi crear un comité de humanización multidisciplinar conformado por 30 profesionais dos distintos servizos e unidades do centro sanitario, que analizarán os puntos débiles a mellorar en cada un dos ámbitos. Acto seguido, identificaranse as áreas de intervención prioritaria, crearase un plan de acción e poñeranse en marcha as melloras, que poden ser estruturais, organizativas, asistenciais ou informativas.

“O obxectivo é seguir avanzando na humanización da asistencia hospitalaria, que sexa digna, respectuosa e cada vez máis personalizada”, subliñou a directora de Enfermería, Cristina Serra, que puxo varios exemplos de accións a levar a cabo dentro desta iniciativa. Entre elas, máis accesibilidade nos puntos de recollida dos tickets de cita para as persoas con dificultades de mobilidade, cambios na sinalética, dotar dunha maior intimidade a determinadas consultas, ofrecer máis información ao paciente sobre os procesos asistenciais ou mellorar a comunicación á hora de dar malas noticias.

O plan de humanización complementa a posta en marcha de novas unidades clínicas, a chegada de equipos tecnolóxicos de última xeración como o acelerador, a resonancia ou o PET TAC e a mellora das infraestruturas cuxo máximo expoñente, as obras de reforma da entrada principal, estarán concluídas en decembro.