Correos instalará 28 caixeiros automáticos en oficinas da provincia de Pontevedra

Correos instalará 1.500 caixeiros automáticos en localidades de toda España. Deles, 1.200 situaranse en diferentes oficinas de Correos de todo o territorio nacional, 28 deles en Pontevedra. Ademais, están previstos outros 300, que se instalarán en zonas rurais españolas de entre 500 e 3.000 habitantes que non contan con oficina bancaria ou van quedar sen ela nos próximos meses.

Para afrontar este despregamento de caixeiros, Correos a través dunha licitación seleccionará ao provedor que se encargará de facilitar e instalar os dispositivos nas localizacións elixidas inicialmente pola compañía. O plan de Correos é instalar estes 1.500 caixeiros en localidades de todas as Comunidades Autónomas de España, que serán distribuídos nas distintas provincias segundo as necesidades analizadas pola compañía. Os caixeiros instalaranse en fachadas accesibles ao público 24 horas ou nos vestíbulos de acceso ás oficinas de Correos no seu horario de apertura.

Esta licitación supón o arrendamento de espazos en 1.500 oficinas de toda a rede de Correos en toda España, polo cal a empresa que obteña o contrato deberá abonar unha renda fixa en función da localización do terminal e unha porcentaxe segundo o número de operacións realizadas. O prazo de presentación das ofertas finalizará o próximo 2 de outubro e está previsto que a instalación destes caixeiros empece a executarse a principios de 2022 nun proxecto que se desenvolverá ao longo dos tres próximos anos.

Segundo especifícase no prego de contratación, os licitadores deberán garantir a achega de dispositivos capaces de ofrecer as operacións básicas de calquera caixeiro automático e a integración coas redes de entidades bancarias máis estendidas en España. A duración inicial do contrato será de cinco anos e poderase ampliar ata dez anos.

Con este novo despregamento de caixeiros automáticos, amplíase significativamente o proxecto que Correos iniciou no mes de marzo consistente na instalación de 109 caixeiros automáticos en oficinas de toda España. Esta iniciativa, que actualmente está a piques de completarse, ampliouse posteriormente a 20 localizacións máis, en localidades de menos de 3.000 habitantes sen oficina bancaria.

Correos contribúe así a loitar contra a exclusión financeira, especialmente nas zonas rurais, ofrecendo aos cidadáns a posibilidade de dispoñer de efectivo en poboacións onde non hai oficinas bancarias pero si puntos de atención da empresa pública.

A compañía loxística continúa avanzando na súa liña estratéxica de achegar os seus servizos aos cidadáns e ofrecerlles novas prestacións que faciliten a súa día a día, aproveitando a capilaridade da súa rede de oficinas que se configura como un elemento relevante para o desenvolvemento económico e un instrumento útil na loita contra a exclusión financeira nas zonas rurais de España.