PP e C’s pregúntanse pola “batería de medidas” anunciadas polo alcalde de Baiona para que a Arribada fose “segura”

PP e C’s de Baiona mostran o seu malestar por decatarse pola prensa da suspensión da Festa da Arribada prevista para o mes de outubro por parte do goberno local. Ambos os dous grupos municipais cualifican esta forma de actuar de “desplante” á oposición á que, con todo, o tripartito si consultou no principio do ano cando expuxeron aprazala de marzo a outubro pola pandemia. Decisión que ambos os dous grupos apoiaron en pleno.

“Naquel momento si se nos tivo en conta e agora ignórasenos. Se realmente existen motivos sanitarios para tomar esta decisión apoiariámola sen ningún problema pero sospeitamos que o motivo volve ser a improvisación e o descontrol deste goberno local que en seis meses non foi capaz de organizar unha Arribada, que xa sabiamos que ía ser diferente, para garantir a seguridade dos asistentes”, opinan os dous partidos da oposición baionesa.

“A Corporación municipal asinará unha batería de medidas para garantir que a Festa da Arribada sexa sanitariamente segura”, declaraba o alcalde de Baiona, Carlos Gómez, o pasado 5 de marzo nos medios de comunicación, pero pasaron cinco meses e non presentou nada. “Con todo, outros concellos con eventos similares apostaron por levalos a cabo e para iso traballaron en adaptalos para que puidesen celebrarse dunha forma segura”.

“Pola contra, desde marzo o goberno local mantivo activa unha campaña de promoción e publicidade da Festa a través dun vídeo promocional, valos e anuncios en medios de comunicación que supuxo un gasto importante de diñeiro público irrecuperable. Preocúpanse pola publicidade cinco meses antes pero non da organización, é incongruente e demostra a ausencia total de xestión do tripartito que novamente pagarán o comercio e a hostalería do noso pobo ao privarlles da festa máis importante de Baiona”, lamentan PP e C’s.