O PP de Nigrán quere poñer de manifesto “a actitude ditatorial do Sr. González”

O PP de Nigrán denuncia que o goberno do PSOE de Nigrán volve pasar “o rodete” eliminando todo debate para a nova licitación de Asistencia Domiciliaria. No pleno votouse a “delegación de competencias ao alcalde para tramitar a contratación do servizo de Asistencia Domiciliaria, en resumo que o Sr. Alcalde quéreo facer el só, segundo a súa vontade, sen admitir debate algún”.

“A nosa proposta foi que primeiro se debatesen as bases da licitación, que a día de hoxe descoñecemos, xa que non se achegaron á documentación para o pleno. Só tivemos acceso ao que indicou o Sr. Alcalde aos medios hai uns días, algo que entendemos que debería de debaterse para pasar á delegación de competencias, o que non atrasaría en absoluto a tramitación e que podería facerse xunto coa delegación”, afirman os populares.

“Pero non, o Sr. Alcalde “democrático” de Nigrán prefire mentir dicindo que estamos en contra da tramitación do contrato, cando do que estamos en contra é da súa actitude ditatorial, pretendendo que non haxa debate e fágase o que el quere sen que a oposición nin sequera opine respecto diso”, critican desde o PP.

Segundo o Grupo Popular, mente tamén cando indica que o orzamento desta partida amplíase de 165.000 a 580.000, xa que 580.000 é exactamente a cifra que figura no orzamento do 2020 e prorrogado ao 2021, “consecuencia das poucas ganas que ten de traballar esta corporación no instrumento de xestión máis importante dun Concello, o orzamento, algo absolutamente inaceptable”.

Doutra banda, o PP critica que o Alcalde unha vez máis presenta un recoñecemento extraxudicial por 123.657€ de facturas asignadas todas “a dedo” con informe negativo do interventor. “Queremos destacar que no 2020 desde xuño a decembro pagouse 8.470€ a unha persoa por facer a repartición a domicilio Dbarrio, que nese período realizou 89 entregas, saíndo cada entrega a 95,17€ cando a propia empresa ofréceo por 4,5€, unha barbaridade sen paliativos para favorecer a alguén en particular”.

“Isto é só un exemplo de como xestiona o Sr. González o diñeiro de todos, saltándose todos os trámites administrativos, trámites que están aí para garantir a transparencia, previr a corrupción e o amiguismo e que ademais o Sr. González criticaba con vehemencia cando estaba na oposición, o que agora é norma no seu goberno”, conclúen os populares.