A nigranesa Marine Instruments dá un paso máis na colaboración co sector pesqueiro español

Na súa estratexia de alianzas co sector da pesca española, ao convenio subscrito o pasado 2019 co sector de palangre de superficie e de fondo español, únese hoxe o subscrito na sede de AZTI (Derio) entre as organizacións de produtores OPACAN, OPESCAYA E OPEGUI e as empresas tecnolóxicas Marine Instruments e Nautical, cuxo obxectivos prioritarios son participar de maneira estable na realización conxunta de actividades formativas, a divulgación do coñecemento nos avances tecnolóxicos, o desenvolvemento de proxectos piloto e medidas innovadoras, o establecemento de canles de diálogo e intercambio de información e o impulso da xestión sostible das pesqueiras integradas nestas organizacións.

As 3 organizacións agrupan a 1.728 produtores, con 244 embarcacións, un volume de produción superior ás 67.140 Tms, o que representa un valor de produción de 111 millóns de euros e dedicadas ás pesqueiras de atún branco, anchoa, cabala, xurelo, sardiña, rape, pescada e estorniño.

Por parte das empresas Marine Instruments e Nautical poñen ao dispor deste convenio, máis de 205 técnicos dedicados especialmente na I+D+i, os desenvolvementos tecnolóxicos, a fabricación e instalación de equipos electrónicos, as comunicacións satelitarias e conectividades para o sector pesqueiro; todo iso con servizos técnicos e instalacións en Nigrán, Vigo, Ribeira, Bilbao, Bermeo, As Palmas, Barcelona e Madrid, ademais de contactar con sucursais en Panamá-Balboa, Ecuador-Manta, Seychelles-Mahe e Costa do Marfil-Abijan e outros servizos asociados en distintos portos españois, avalados por máis de 50 anos de experiencia en sector da pesca.

A firma deste convenio supón un gran avance no apoio que deben prestarse mutuamente o sector da tecnoloxía pesqueira e o propio sector extractivo, con obxecto de favorecer a competitividade entre a oferta e a demanda innovadora.

Este convenio prevé a constitución dunha Comisión de Seguimento que, durante a súa vixencia, aprobará anualmente as liñas estratéxicas, os seus obxectivos e grao de cumprimento das mesmas.

Iñaki Albulu, apoderado de ambas as dúas empresas e CEO do Grupo Arbulu, mostrou na súa intervención, o agradecemento ao sector pesqueiro alí representado, pola confianza depositada nestas empresas para poder colaborar durante os próximos anos co 100% das organizacións de produtores do sector de baixura do Cantábrico. Sen dúbida, manifestou, “imos esforzar por ser o mellor socio tecnolóxico e axudar a este sector para manter os altos estándares de competitividade e para iso contamos cun capital humano ilusionado, altamente cualificado e comprometido coa sustentabilidade pesqueira”.

Os representantes das organizacións pesqueiras, manifestaron neste acto de firma, a súa satisfacción e compromiso por compartir con Marine Instruments e Nautical, empresas de ámbito nacional e internacional, as súas inquietudes e desafíos ante un futuro inmediato que, baixo o principio da sustentabilidade pesqueira, “levaranos cara a grandes avances nas comunicacións, a selectividade e optimización das artes de pesca e, en definitiva, á transparencia do sector na súa produción”.