Finalizan as obras do novo centro cultural de Sabarís no antigo mercado

FOTO: PABLO F. ESTÉVEZ // O cambio do firme proxectado en gres por outro de resina outorga unha imaxe moi mellorada ao espazo.

As obras de rehabilitación do inmoble que durante anos albergou o Mercado de Sabarís xa están rematadas e o inmoble xa foi recibido polo Concello. Ademais e co fin de minimizar riscos de contaxio por contacto entre persoas alleas a un mesmo círculo contemplan a posta en funcionamento dunha app de reserva de espazos que permitirá o acceso ás instalacións. Con todo é unha aposta que aínda está por concretar, a falta dun informe económico que estableza a súa contía pero en boca do concelleiro de Urbanismo, Víctor Manuel Vidal, “parécenos unha maneira efectiva de evitar riscos”. Polo momento a proposta está en fase de avaliación e no caso de que vaia adiante poñeríase en funcionamento ao longo do próximo ano. Polo momento esta é a única novidade en canto ao seu uso trasladada desde o departamento competente, pero lembran que a propia fisionomía da edificación dotada dun eficiente sistema de ventilación forzada, os seus amplos espazos e as aulas configuradas con biombos para variar as súas características de capacidade, garanten a seguridade sanitaria do seu interior sen esquecerse de que os futuros usuarios terán un papel vital neste aspecto.

Sobre o proxecto orixinal, Vidal precisou que levaron a cabo pequenas variacións sobre marcha pero existe unha que ten un gran impacto visual, que non é outra que a substitución do composto do chan de gres por outro de resina, e o resultado salta á vista. As vantaxes, ademais de estéticas, responden a un factor de practicidade. Deste xeito, no caso de que haxa que facer intervencións para, por exemplo, reparar unha condución de auga, eléctrica ou de gas, só necesitarán actuar sobre a zona en concreto, que unha vez reparada, volveríase tapar mediante a aplicación do material. “Falamos dunha superficie de máis de 500 metros cadrados que nun principio ía ir con baldosa, aquí dentro duns anos poderemos ter problemas de stock á hora da súa reposición. Mediante esta fórmula eliminamos un problema á vez que aforramos en materiais”, aclara. Así mesmo e tal e como adiantou este diario as instalacións non contarán cun establecemento hostaleiro debido á mala acollida da iniciativa por parte de veciños e asociacións. Pero deixaron as conexións necesarias por se nun futuro este suposto cambia. En canto á súa disposición mantén os espazos destinados a asociacións, salas de reunións ou despachos, todo iso coroado por un gran escenario ao final do percorrido mentres as cerchas de formigón, un dos signos de identidade do complexo, mantéñense á vista alternadas con diferentes elementos en madeira onde predominan os tons marróns. A zona destinada a actuacións ou concertos pódese configurar á súa vez como salga de conferencias e está equipada cun potente sistema de son ademais de proxectores.

As instalacións non entrarán en funcionamento de maneira inmediata, senón que agora queda por diante a elaboración dos pregos de ordenación do seu uso, con clara vocación sociocultural e artística aínda que tampouco se pecha en banda a unha hipotética finalidade comercial dalgún dos seus espazos, pero xa a longo prazo. Unha vez que as condicións o permitan, as novas instalacións da parroquia máis poboada de Baiona serán inauguradas con todas as honras e comezarán a utilizarse a partir de xaneiro.