En Galicia pode renovarse o DNI nas súas distintas oficinas sen apenas tempo de espera

A Xefatura Superior de Policía de Galicia lembra que é posible renovar o DNI nas súas distintas oficinas, sendo posible mesmo obter cita no mesmo día para a devandita renovación.

O pasado mes de marzo, o Real Decreto-Lei de medidas urxentes extraordinarias para facer fronte ao impacto económico e social do COVID-19 recolleu a prórroga durante un ano a validez dos Documentos Nacionais de Identidade que caducaban desde a entrada en vigor do estado de alarma.

No mes de maio, a Policía Nacional reiniciou de forma gradual e progresiva o servizo de cita previa para obtención ou renovación do DNIe ou Pasaporte a través da páxina oficial http://www.citapreviadnie.es, comezando a prestarse de novo ese servizo nas distintas oficinas do territorio nacional.

Desde a finalización do estado de alarma decretado, todas as dependencias policiais desenvolveron un plan para reforzar a expedición do DNI e dar así resposta ao atraso acumulado na renovación e consecuente caducidade.

Na Xefatura Superior de Policía de Galicia, tras o desenvolvemento do devandito plan durante todos estes meses, incluído o período estival, conseguiuse reducir ao mínimo o tempo de espera para a renovación do devandito documento e satisfacer así a demanda na cita previa.

Actualmente a cita previa para a obtención ou renovación de DNI e Pasaporte pódese obter cunha demora de apenas uns días, conseguíndose cita en moitas das dependencias dun día para outro, e mesmo no mesmo día, xa que na actualidade hai citas vacantes a diario para a realización do devandito trámite.

Desde a Xefatura Superior de Policía de Galicia lémbrase a necesidade de realizar este trámite canto antes, para evitar que cando finalice a prórroga da vixencia do devandito documento provóquense situacións de longos tempos de espera para a renovación.