O PP de Nigrán propón axudas para as familias ante o inicio do curso escolar

En vista das dificultades de moitas familias para conseguir as máscaras e o custo engadido que supón os produtos de hixiene para os centros educativos tanto públicos como concertados, o PP de Nigrán presentou unha moción para que se dote unha partida económica de 55.000€ dos fondos destinados á pandemia co fin de prover ás familias das máscaras cirúrxicas para os alumnos; tamén aos profesores e aos centros dos produtos de hixiene necesarios.

“Nas circunstancias actuais é primordial aliviar as economías familiares, e evitar que o orzamento de gastos dos colexios non se vexa minguado por esta circunstancia. O Concello de Nigrán posúe remanente de tesourería de 9 millóns de euros, e a Lei permítelle destinar ata un 20% a gastos asociados á pandemia, polo que pode perfectamente asumir ese gasto e debe, á súa vez, reclamar a colaboración do Estado e da Xunta para iso”, afirman os populares.

A proposta consiste en entregar a cada alumno/profesor que o solicite unha caixa de 50 máscaras cirúrxicas, co que se daría cobertura aos algo máis de 60 días lectivos que quedan deste ano 2020 e, doutra banda, entregar aos centros que o soliciten ata 50 botes de 500 ml de Xel Hidroalcólico.

“Esperamos, polo ben das familias e a comunidade educativa, que o Sr. Alcalde sexa receptivo coa proposta e apróbese no próximo Pleno, se é así, a comunidade agradecerallo, senón, demandarallo”, conclúen desde o PP.