Povisa recomenda que os lactantes permanezan nos carriños ao acudir ás consultas pediátricas

Os pediatras de Povisa recomendan aos pais dos pacientes pediátricos que acoden ao centro que manteñan aos lactantes no interior do carriño ou cadeira e que os nenos maiores desa idade permanezan sentados á beira do adulto nas salas de espera e nas consultas. Estas son algunhas das medidas incluídas nun catálogo elaborado polos profesionais de Pediatría de Ribeira Saúde para previr os contaxios e garantir a seguridade na volta á normalidade asistencial.

Todos os centros sanitarios de Ribera Salud, que xa retomaron a actividade presencial nas consultas, puxeron máscaras ao dispor dos pacientes no servizo de Admisión. Os pediatras de Povisa lembran que a máscara é obrigatoria para os nenos a partir dos 6 anos de idade e o acompañante do menor, que se limita a un só adulto para facilitar a distancia social nas salas de espera e nas consultas.

Así mesmo, na área pediátrica de Povisa hai dispoñibles solucións hidroalcohólicas para realizar a hixiene de mans de nenos e adultos. “É importante animar aos nenos para utilizar as solucións hidroalcohólicas para a limpeza de mans, explicándolles como se debe facer e para que serve. Tamén, que os adultos axuden ao neno para entender a importancia de levar unha boa hixiene respiratoria e que, ao tusir ou esbirrar, saiban que é de vital importancia taparse a boca e o nariz co cóbado flexionado e, na súa falta, cun pano que se deberá refugar rapidamente”, explica María José Domínguez, xefa do Servizo de Pediatría de Povisa.

Os pequenos deben estar en todo momento baixo a vixilancia estreita do adulto acompañante, mantendo a distancia de seguridade de 2 metros con outros pacientes e os seus acompañantes. “O noso obxectivo é que todos os pacientes, sexan da idade ou do servizo que sexan, cumpran as normas de distanciamento e hixiene”, explica Domínguez.

Co obxectivo de evitar posibles contaxios, elimináronse ademais da zona pediátrica os xoguetes, os libros e aqueles elementos con posibilidade de ser compartidos. Neste sentido, a xefa de Pediatría de Povisa incide na necesidade de que “as familias teñan baixo a súa supervisión calquera xoguete ou obxecto persoal que poida traer o neno, tanto na sala de espera como na consulta, así como de manter a puntualidade nas citas médicas para evitar aglomeracións na área de espera”.