Povisa, primeiro hospital galego certificado por Aenor fronte á Covid-19

O hospital Povisa converteuse no primeiro hospital galego certificado por Aenor pola aplicación dos seus protocolos fronte á COVID-19. Esta acreditación garante que os diferentes procedementos postos en marcha para a prevención da transmisión do virus no centro son efectivos e están deseñados e implementados de acordo coas medidas establecidas polo Ministerio de Sanidade e outros organismos en materia de prevención e hixiene. O selo ten unha validez por un ano, no que deberá someterse a revisións de seguimento de maneira trimestral e certifica tanto as áreas de atención hospitalaria como as estancias ambulatorias e consultas externas das policlínicas das rúas Barcelona e Gran Vía ou o centro de Rehabilitación.

Desde que o pasado marzo diagnosticásese o primeiro caso positivo de infección por coronavirus, o hospital Povisa, en coordinación co resto de hospitais de Ribera Salud e en liña coas directrices do Sergas, estableceu medidas como o deseño de circuítos para evitar a transmisión do virus, medidas tecnolóxicas para a atención e apoio a pacientes e familiares, medidas de aseguramento de equipos, formación e apoio aos profesionais e de información a pacientes, etc. Estes estritos protocolos inclúen desde o tratamento do paciente con COVID-19, medidas de acceso ao centro, o uso adecuado de equipos de protección persoal (EPPs), ou procedementos de desinfección e xestión de residuos, ata medidas actuais para garantir para unha atención segura.

O certificado obtívose tras superar unha primeira fase documental, na que se revisaron máis de 60 protocolos implantados para afrontar a crise e garantir a continuidade da actividade asistencial e a preparación ante un posible novo rebrote, e unha segunda fase realizada in situ nas instalacións que se levou a cabo para comprobar evidencias de que Povisa garante a seguridade dos seus traballadores e pacientes. “Este certificado avala tanto as medidas de choque realizadas en cada fase da crise como os plans desenvolvidos para minimizar o impacto na atención aos pacientes e estar preparados ante a posibilidade de que haxa un novo brote do virus”, indicou a responsable de Calidade de Povisa, Valle Quintela, que remarcou que a auditoría foi “moi exhaustiva” e que se superou sen que se fixo constar ningún apartado de non conformidade.

A avaliación que realiza Aenor valora un amplo abanico de aspectos como a identificación e xestión de riscos para pacientes; a xestión da saúde no traballo que incluíu a realización de 1300 análise serolóxicos de SARS-CoV-2 aos empregados; a formación, información e comunicacións desenvolvidas; as medidas organizativas (control de acceso e aforo ou distancia de seguridade garantida nas zonas comúns); protocolos de protección (uso de EPPs), así como as boas prácticas de desinfección e limpeza.

“Aínda que obtivésemos este recoñecemento non podemos baixar a garda e segue sendo fundamental que esteamos en alerta tanto nós como os pacientes e respéctense as medidas de distancia social e os protocolos de seguridade establecidos para limitar os contaxios”, sinalou Rafael Cabadas, director asistencial de Povisa.