Nais e pais da Escola Infantil O Areal de Sabarís, indignados polo “abandono” da Xunta

Despois de solicitar durante máis de 10 anos a construción dunha aula polivalente e desatendidas as indicacións do defensor do pobo, ante o agravamento desta situación provocada pola Covid-19, o ANPA da Escola Infantil O Areal de Sabarís denuncia o abandono da Consellería de Educación.

É xa unha reivindicación histórica de toda a comunidade educativa da Escola Infantil O Areal de Sabarís, en Baiona, a dotación á mesma dunha Aula Polivalente anexa, que lle permita o desenvolvemento normal da súa actividade. Na Escola impártese docencia a nenas e nenos de 3, 4 e 5 anos. Ao dispoñer de soamente 3 aulas, é fisicamente imposible que se poidan impartir diversas materias académicas, como poden ser relixión, psicomotricidade ou calquera outra en función do número de alumnos ou das circunstancias do momento. A Dirección do Centro, ante esta situación de precariedade, viuse obrigada a habilitar o recibidor de entrada como aula, para poder cubrir deste xeito a carencia dunha imprescindible aula nova. Mesmo se chega ao extremo de utilizar devandito recibidor de entrada como biblioteca, ao non existir espazo no centro para a localización da mesma. Para iso, e facendo un verdadeiro alarde de enxeño e esforzo, o equipo docente da escola move os armarios rodantes, nos que se depositan os libros da biblioteca cada vez que se necesite utilizar ese hall de entrada “multiusos” para as diferentes actividades.

E se a situación era xa de seu insostible, coa chegada da crise sanitaria provocada pola Covid-19, que esixe un espazo mínimo para poder cumprir as normas de distanciamento, preséntase como absolutamente urxente a construción dunha aula polivalente, que permita que as actividades que se desenvolven nun recibidor de entrada póidanse impartir nun espazo que cumpra coas condicións e requisitos mínimos que marca a normativa en vigor e que, desta maneira, non se poña en risco a saúde do alumnado.

Desde o ANPA da Escola póñense de manifesto os innumerables intentos ao longo destes anos para que a Xunta puxese solución a tal grave problema. O próximo curso a Escola terá unha ocupación de case o 100%, a diferenza doutros colexios da zona onde se chegou a agrupar os tres cursos de infantil nun só por falta de alumnado; e a pesar diso, é habitual nestes centros numerosos gastos e investimentos, tanto por parte do Concello como por parte da Xunta. As nais e pais de O Areal séntense discriminados ante as recentes decisións da Xunta de investir noutros colexios, e con todo, non haxa diñeiro para que as súas fillas e fillos non teñan que recibir clase nun corredor.

“Ata este momento, a única resposta recibida pola Xunta, en boca do Xefe Territorial César Augusto Pérez Ares, foron promesas de solución inmediata destas deficiencias, pero sen chegar a bo porto ningunha delas”, sinalan desde o ANPA, que lembra ademais que no ano 2019 foi o propio Xefe Territorial o que se comprometeu publicamente a que a Xunta financiaría o 100% da construción para o ano 2020. Por este motivo as nais e pais de O Areal, sentíndose traizoados, presentaron unha reclamación formal ante a Xunta de Galicia solicitando, entre outros puntos, a dotación urxente da aula polivalente.

Despois de tantos anos, sen que se puxese solución ao problema, presentaron como última opción unha queixa ante o Defensor do Pobo, que con data de 08/01/2020 traslada á Xunta a “necesidade de acometer a construción da aula polivalente, dada a falta de espazo para impartir determinadas clases, pois só así, pode garantirse a prestación do servizo educativo en condicións de calidade e igualdade e satisfacer o dereito constitucional á educación na etapa de Educación Infantil”.

É importante destacar, que en “esta reivindicación existe un consenso unánime de toda a comunidade educativa da Escola, como o pon de manifesto o feito de que en todas as reunións do Consello Escolar do colexio adóptase un escrito que se remite ás autoridades educativas competentes solicitando a construción da aula anexa. É máis, na última reunión de xuño deste ano, co apoio expreso do Concello de Baiona, practicamente se implora á Xunta a construción da mesma, con motivo do agravamento da situación provocado pola Covid-19”.

Desde o ANPA lembran á Xunta de Galicia que estarán encantados de abrir as portas este verán ás máquinas e persoal que envíen, “para a realización da aula polivalente, tal e como o Xefe Territorial César Augusto Pérez Ares prometera”.