Esquerda Unida denuncia que as obras do aparcadoiro de autocavaravanas de Nigrán son ilegais

Esquerda Unida denuncia que as obras iniciadas hai mais dun ano para realizar un aparcadoiro de autocaravanas en Nigrán, estanse realizando nun terreo reservado para equipamento dotacional deportivo, segundo a documentación urbanística do Concello, e polo tanto non cumpren a normativa. Ademais, segundo o artigo 158 da lei do solo de Galicia as accións que constituían incumprimento das normas relativas ao uso que afecten a terreos cualificados como dotacionais, está tipificada como unha infracción moi grave. Neste aspecto lembran que non é a primeira vez que o Concello fai unha obra ao marxe da legalidade, tal como aconteceu hai anos cunha pasada corporación presidida polo Partido Popular.

Para José Cuevas, o goberno municipal recoñece implicitamente esta actuación ilegal, cando o alcalde declara na prensa que “tras consultar cos técnicos municipais decidimos esperar e realizar o cambio necesario na ordenación do SAU para incorporar ese uso ao terreo”, o que pon de manifesto que, como xa aconteceu en máis ocasións en Nigrán, modificarase a normativa urbanística para legalizar situacións non permitidas. Neste punto lembra que non é a primeira vez que en Nigrán apróbanse modificacións urbanísticas, tanto por parte de gobernos do PP como do PSOE, que van permitir a legalización de obras ilegais, modificacións realizadas.

“Se a obra do aparcadoiro puidera realizarse legalmente, non sería necesario cambiar a ordenación nin estaría paralizada por unha denuncia”, sinala José Cuevas, voceiro de Esquerda Unida en Nigrán, para continuar sinalando que “o goberno municipal non pode tratar de eludir a súa responsabilidade na execución dunha obra ilegal, culpabilizando da paralización a quen a denuncia”. “Con que autoridade moral pode esixirlle á veciñanza o cumprimento da normativa urbanística cando é o propio goberno municipal quen comete infraccións cualificadas como moi graves segundo a lei do solo de Galicia”, finaliza Cuevas.

Anuncios