Baiona prevé implantar un sentido único de circulación peonil no casco antigo

FOTO: MIRIAM RODRÍGUEZ

A pouco máis dun mes da entrada oficial do verán, Baiona estuda todas as posibilidades para adaptar a actividade que se xera no seu casco histórico ao contexto actual. A pesar de todo desde o Concello non descartan a adopción de medidas disuasorias para manter a situación baixo control, aínda que sempre partindo de hipótese e a expensas do desenvolvemento dos acontecementos.

O principal problema co que se atopan é o de como canalizarán o fluxo de persoas polas rúas da zona antiga, e neste sentido non descartan a posta en práctica da metodoloxía utilizada nas últimas edicións da Festa da Arribada. Partirían da implantación do sentido único de circulación peonil por gran parte das súas rúas empedradas creando un percorrido concreto, único e debidamente sinalizado. Deste xeito evitarían as aglomeracións propias da tempada estival acentuadas pola afluencia de visitantes, minimizando así o risco de contaxios por coronavirus.

Outro dos puntos crave desta localización é o de como distribuirán as súas terrazas, e o alcalde Carlos Gómez reunirase novamente para continuar estudando optativas e neste sentido adiantou que contarán con algunhas propostas en firme de fronte ao fin de semana. “Temos un problema engadido que son os posibles cambios de hábitos das persoas ao longo do día, é dicir, que contamos con que non se van a comportar do mesmo xeito a media tarde que a partir das 22 horas. Poderiamos establecer unha indicación que en determinado momento pode funcionar pero máis tarde non”, aclarou. Nesta liña adiantou que a súa prioridade é salvagardar a totalidade das terrazas na medida do posible, conxugándoas cunha serie de indicacións que teñan como fin garantir uns mínimos de seguridade entre viandantes, clientela, veciños e visitantes en xeral.

Polo momento e tras a celebración da última xunta, o pasado martes, estableceron os protocolos do Plan de Seguridade a seguir entre o persoal municipal de traballadores co fin de estar preparados unha vez se vaia reimplantando o traballo presencial. Medidas que parten da distribución de luvas de nitrilo, látex ou vinilo, máscaras adaptadas ás diferentes homologacións segundo o seu uso, pantallas protectoras ou o establecemento das distancias de seguridade e a adaptación dos espazos de traballo. A pesar de que nas últimas semanas aínda continuaron rexistrando problemas de abastecemento, contan con que esta dinámica se vaia normalizando a medida que pasen os días.