Zona Franca pon en uso un punto de reciclaxe para materiais de protección persoal do Covid-19

Ante a situación sanitaria creada polo Covid-19, e co inicio da desescalada progresiva do persoal e dos usuarios da Zona Franca, este organismo, seguindo as indicacións da guía de “Boas prácticas nos centros de traballo” elaborada polo Ministerio de Sanidade, realizou un investimento destinado á subministración tanto dos equipos de protección necesarios como máscaras, luvas e solucións desinfectantes; así como contedores para o depósito dos elementos desbotables á finalización da xornada sendo, a Zona Franca, a primeira administración que pon en uso un punto de reciclaxe para materiais de protección persoal do Covid-19.

O delegado, David Regades, que propiciará o teletraballo na medida do posible, organizou un equipo de técnicos responsables na xestión de riscos para que implementen todas as accións necesarias que minimicen o contacto entre as persoas traballadoras e os clientes ou público e moi particularmente, que adopten medidas para a correcta xestión dos residuos que, por si mesmos poden ser unha fonte de expansión da pandemia. Por iso, desde esta semana, xa están instalados en todos os edificios nos que o persoal do Consorcio desenvolve a súa actividade, contedores azuis para depositar as luvas e contedores grises onde poder desfacerse das máscaras.

Ante estas novas necesidades, o delegado considerou que “temos que estar preparados para esta nova realidade laboral, porque é seguro que, desde xa, a maneira que teremos de funcionar será moi diferente porque é probable que sufrir esta pandemia terá un impacto nos nosos hábitos persoais e na nosa forma de traballar”.

Significativamente, os traballos técnicos e informáticos tamén se están reforzando xa que con máis empregados traballando desde casa, situación que mesmo se dará unha vez superada a crise, Regades considera que é necesario investir en máis e mellor tecnoloxía para conectarse de maneira máis efectiva cos traballadores en remoto.

Ademais, están a redistribuírse e planificando os postos de traballo para que se poidan manter as distancias interpersoais de aproximadamente 2 metros nas oficinas e tamén se están establecendo novos percorridos tanto na entrada e na saída dos centros de traballo e outros que indiquen por onde desprazarse durante a permanencia no mesmo. Aínda que xa se tomaron medidas de seguridade para o persoal que estaba a cubrir servizos mínimos, cando se pase á seguinte fase da desescalada e reincorpórese a maioría do persoal, todas as persoas que traballen en Zona Franca dispoñerán de máscaras FFP2, luvas de nitrilo, solución hidroalcohólica en zonas comúns e desinfectantes para equipos e mobiliario e vixilancia de temperatura nos puntos de entrada.