O Goberno prohibe a alza de prezos en servizos funerarios

O Goberno de España prohibiu que os prezos dos servizos funerarios increméntense a causa do COVID-19. Así, durante o período de vixencia do estado de alarma, os prezos dos servizos funerarios non poderán ser superiores aos que existían antes do 14 de marzo.

A medida ten carácter retroactivo desde o inicio do estado de alarma e por iso, no caso de servizos xa abonados a prezos superiores aos establecidos con anterioridade ao 14 de marzo de 2020, a empresa deberá iniciar de oficio a devolución da diferenza.

Os usuarios dispoñerán de seis meses desde a data de finalización do estado de alarma para solicitar o correspondente reembolso no caso de que pagase un prezo superior.

Doutro lado, a medida establece que as empresas de servizos funerarios deberán facilitar ao usuario, con carácter previo á contratación do servizo, un orzamento desagregado por cada un dos conceptos incluídos no mesmo e a lista de prezos vixente con anterioridade ao 14 de marzo de 2020, aínda no caso de que resulte necesario realizar actuacións específicas como consecuencia dos falecementos producidos por causa do COVID-19.

O incumprimento de calquera das obrigacións establecidas neste apartado terá a consideración de infracción para os efectos do disposto no Real Decreto Lexislativo 1/2007, do 16 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral para a Defensa dos Consumidores e Usuarios e outras leis complementarias.