A subdelegada do Goberno comprométese a impulsar a reparación do paseo da Foz

A estampa, xa habitual, dun paseo semi derruido en Sabarís ten os días contados e a subdelegada do Goberno, Maica Larriba, comprometeuse co alcalde de Baiona, Carlos Gómez, para impulsar a súa reconstrución ante a Dirección Xeral de Costas. Fíxoo durante unha reunión mantida hai 10 días onde tamén trataron o tema relativo ao estado do Paseo Pinzón, que sofre moitos danos, agudizados tras os últimos temporais.

Polo momento os seus esforzos centraranse nas actuacións do situado na parroquia baionesa e que discorre pegado ás marismas da Foz, un espazo protexido pola Rede Natura 2.000 que en total esténdese ao longo de dous quilómetros e cuxo proxecto inicial de remodelación ascende a dous millóns de euros. Precisamente, Larriba mostrou o seu compromiso para que leve a cabo a iniciativa orixinal que se estende sobre todo o trazado, de aí o seu elevado importe de execución e do que xa existe un plan integral elaborado con anterioridade por Costas. Con todo e co fin de que se repare a zona danada no menor prazo de tempo, Gómez propuxo que se leve a cabo unha iniciativa de menor envergadura que rolda os 200.000 euros exposta xa durante o anterior mandato. O inicio das obras está condicionado a que o goberno central aprobe os orzamentos xerais e en palabras de Larriba unha vez que o documento económico teña luz verde “a actuación será levada a cabo coa máxima brevidade posible”.

A pesar de que o tramo afectado, de algo máis de 20 metros de lonxitude, veu abaixo en novembro de 2018, a súa deterioración era un secreto a voces motivado polas técnicas de construción utilizadas ao atoparse nun lugar de especial protección ambiental, e o que comezou como un lixeiro afundimento do firme culminou cunha construción precipitada sobre o espazo a protexer.

Os primeiros signos de deterioración visibles producíronse ao redor de maio de 2018, mentres, os operarios municipais foron parcheando a estrutura ata que finalmente no verán dese mesmo ano un dos muros de contención desprazouse 15 centímetros. Foi neste momento cando o goberno local, por aquel entón do Partido Popular, deu orde de acoutar a zona ata que seis meses despois o treito acabou por esborrallarse.

A primeira ollada trátase dun suceso peculiar, sobre todo, tendo en conta que a auga aquí carece de forza. Só fixo falta o paso do tempo e a acción das mareas para erosionar a parte interior da construción asentada sobre area e unha vez que quedou oca a gravidade ocupouse do resto.

2020-01-22 - 2020011101590475066