Gondomar creceu un 22% nos últimos vinte anos

FOTO: ALBERTO RODRÍGUEZ // Feira de Oportunidades "Portobelo" en Gondomar.

O Instituto Nacional de Estatística, INE, desvela que Gondomar rexistrou un crecemento demográfico do 22% nos últimos 20 anos. Unha porcentaxe importante que o sitúa no municipio con maior aumento da comarca, con todo o verdadeiramente significativo aquí non son as cifras facilitadas polo INE senón as que se manexan desde o censo municipal, que a data de hoxe rexistran unha poboación total de 15.515 persoas.

Trátase dunha cifra histórica alcanzada por primeira vez no municipio e que difire coa reflectida desde o organismo español, fixada en 2019 en 14.286. A diferenza, de máis de 1.200 veciños, é un feito achacado polo alcalde Paco Ferreira á lentitude de actualización de datos do organismo estatal e polo momento continúa á espera de que sexan postos ao día, mentres lamenta que non exista unha única base de datos para evitar este tipo de desfasamentos. Con todo, Ferreira explicou que a densidade de poboación actual está condicionada pola escaseza de oferta inmobiliaria, en concreto sobre as vivendas en réxime de aluguer e que unha vez apróbese o Plan de Urbanismo asegurou que en tres anos poderían situarse con facilidade nas 18.000 persoas censadas.

Polo momento as cifras oficiais indican tamén unha tendencia á alza no resto de municipios, en segundo lugar situaríase Nigrán cun 14% mentres que a localidade con cifras máis moderadas é Baiona con algo máis do 13%. Uns resultados positivos aínda que se se analizan nun lapso máis curto de tempo a súa progresión é diferente en cada caso.

Respecto a 2018 o único que creceu no Val Miñor foi a condal con medio centenar máis de veciños censados situándose en 14.286, mentres que a vila mariñeira perdeu unha ducia de persoas quedándose en 12.122. Con todo, o municipio nigranés continúa na cabeza en canto a número de habitantes refírese con 17.675 aínda que os de 2019 reflictan unha perda de 52 habitantes respecto ao 18.

Tendo en conta as gráficas de crecemento do INE desde 2007, os indicativos son diferentes en función do municipio e a única que garda unha progresión de crecemento relativamente constante desde os últimos trece anos é Gondomar, logrando precisamente o seu máximo poboacional en 2019 con 14.286, á espera de que se actualicen os facilitados desde o censo municipal. Con todo a situación no resto de localidades é distinta a esta e tanto Baiona como Nigrán manteñen unhas liñas con dente de serra logrando varios picos en anos anteriores. No caso da vila mariñeira o seu punto álxido produciuse en 2011 con 12.258 habitantes e desde aí foi baixando ata os 12.035 en 2013, mentres que outro leve repunte produciuse catro anos despois con 12.169 para reducirse progresivamente ata a cifra actual. O caso de Nigrán é o máis extremo dos tres rexistrando unhas variacións poboacionais máis acusadas e dúas máximas, unha en 2009 onde superou a barreira dos 18.000 habitantes e outra en 2018 con 17.723, aquí o dato máis baixo produciuse en 2016 con pouco máis de 17.500.