O novo Centro de Saúde de Gondomar, pendente da licenza de primeira ocupación

O novo Centro de Saúde de Gondomar ultima os preparativos para abrir as súas portas ao público despois de permanecer pechado durante oito meses á espera das acometidas de luz e gas. O alcalde Paco Ferreira explicou que hoxe ás 11 horas técnicos municipais e do Sergas reuniríanse por segunda vez para avaliar varios elementos suxeitos a corrección, así como para a obtención de varios documentos necesarios que lles permita a concesión da licenza de primeira ocupación, último trámite necesario para que o complexo sanitario comece a súa actividade. “Unha vez teñamos todo o requirido pasaremos aos informes do arquitecto municipal, o xurídico así como a miña firma”, explicou.

A pesar de que desde a Consellería de Sanidade manteñen que polo momento a súa apertura depende do Concello, Ferreira reiterou que a súa posta en funcionamento podería levarse a cabo en cuestión de días, “a condición de que estea todo en orde para concederlles a autorización”. Proba diso é que no antigo centro médico da condal figuran unhas circulares nas que se informa de que este venres 8 de novembro comezarán coa mudanza, dando a entender que ese mesmo día a partir das 17 horas o novo complexo podería empezar a funcionar. Con todo tanto desde o Concello como desde a Consellería non puideron confirmar unha data exacta de apertura.

A inauguración do novo centro médico poñería fin a unha completa odisea desde que en 2009 cedéronse os terreos para o seu levantamento. Xa en 2015 e cos traballos de cimentación iniciados, ao adxudicataria Corsan Corviam entrou en concurso de acredores, o que atrasou a súa construción en algo máis de dous anos e un engorde do orzamento inicial de medio millón de euros. Tres anos máis tarde, en xaneiro de 2018, sufriu un novo atraso á espera dun estudo de inundabilidade do terreo realizado por Augas de Galicia. Tras recibir o visto e prace do organismo autonómico a súa construción retomouse con varios cambios, aínda que unha vez máis os atrasos volveron facer acto de presenza e na actualidade o edificio continúa pechado tras finalizar as súas obras fai oito meses, nesta ocasión por problemas derivados das acometidas e que na actualidade xa están solucionados.

As novas instalacións superan en case mil metros cadrados ás actuais situadas en pleno centro urbano, o que supón un aumento da superficie útil do 160% e que atenderá a un total de 10.615 tarxetas sanitarias das cales 1.178 son menores de 15 anos. Conta con seis consultas de medicina xeral, seis de enfermería, unha de matronas, unha sala de educación maternal, un despacho de coordinación e de asistente social, unha sala de toma de mostras, unha sala técnica e outras dous polivalentes, ademais da área de pediatría.