A Garda Civil pon en marcha a campaña de control de embarcacións deportivas e de recreo

A Garda Civil puxo en marcha a campaña de control e inspección de embarcacións deportivas e de recreo, que se está levando a cabo desde o pasado día 18 de xuño e estará vixente ata o próximo 18 de setembro. O obxectivo é mellorar a seguridade dos usuarios deste tipo de embarcacións, así como a dos bañistas e persoas que visitan as nosas costas no período estival. Tradicionalmente limitouse ás zonas costeiras, aínda que considerando que existen áreas interiores (pantanos, encoros ou lagos), onde tamén hai actividades recreativas deste tipo, amplíase o ámbito a todo o territorio nacional.

Entre as accións que se realizan atópase o control dos certificados de navegabilidade, o xustificante de pago da prima do seguro en vigor e a titulación de piloto requirida segundo as características da embarcación. Así mesmo, os axentes verifican que este tipo de embarcacións e motos acuáticas desenvolven a súa actividade nos espazos habilitados para iso. Doutra banda, inspeccionáronse establecementos e negocios dedicados a esta actividade co fin de concienciar tanto aos profesionais como aos usuarios esporádicos deste tipo de actividades no correcto desenvolvemento das mesmas.

Inspeccións realizadas durante a campaña de 2018

Durante o período estival do pasado ano, concretamente desde o 15 de xuño ao 15 de setembro, a Garda Civil inspeccionou 5.223 embarcacións deportivas e de recreo. No referente ao control de motos acuáticas inspeccionáronse 2.035. Así mesmo, efectuáronse 1.192 propostas de sanción a usuarios deste tipo de actividades acuáticas principalmente pola póliza do seguro, o certificado de navegabilidade e os títulos dos pilotos, que non cumprían a normativa establecida. En concreto, realizáronse 838 denuncias relacionadas co uso de motos acuáticas, principalmente por irregularidades nas titulacións, o seguro e nos elementos de seguridade.

As provincias de Alacante, Pontevedra e A Coruña foron onde máis inspeccións realizáronse de embarcacións deportivas e de recreo. Polo que respecta a motos acuáticas, Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, e Almería foron as provincias onde se rexistraron máis controis.

DATOS RELATIVOS Á PROVINCIA DE PONTEVEDRA:

Embarcacións deportivas e de recreo:

• Realizáronse 277 inspeccións

• Formuláronse 66 propostas de sanción:

­ 55 relacionadas coa póliza do seguro
6 por carecer do certificado de navegabilidad
5 relacionadas coa titulación do piloto

Motos náuticas:

• Realizáronse 46 inspeccións SEN proposta de sanción

• levaron a cabo 28 inspeccións CON proposta de sanción:

­ 21 carecer de seguro
3 relacionadas coas zonas e períodos de navegación
2 por carecer de titulación
1 empresas de aluguer
­ 01 outros conceptos