UCN reclama a ampliación e mellora dos viarios provinciais de Nigrán

O portavoz da formación independente Unión Centrista de Nigrán (UCN), Antonio Fernández Comesaña, presenta dúas mocións para debate no pleno de mañá xoves ás 20:00 horas, referidas á ampliación e mellora dos viarios de titularidade provincial que discorren polo municipio, como son a estrada intermunicipal EP-2102 de Tarela- Vincios, e a EP-2106 Mallón-Areiña. “Ambos os viarios atópanse nunha situación terceiromundista, con curvas moi perigosas (especialmente a de Tarela-Vincios), sen beiravías nin beirarrúas, con escasos 6 metros de sección e dous carrís de circulación, incumprindo as máis elementais normas de seguridade e accesibilidade, que con todo, soportan gran intensidade de tráfico, polo que resulta toda unha aventura e un auténtico milagre que non se produza algún accidente grave, xa que supoñen un serio problema tanto para a circulación como para peóns que a diario teñen que desprazarse”.

UCN lembra que a EP-2102 (Tarela-Vincios), é a principal vía de comunicación das parroquias do interior, Camos e especialmente Chandebrito, co centro urbano e o litoral costeiro de Nigrán, así como tamén serve de arteria de comunicación intermunicipal ao enlazar con Gondomar á altura de Vincios, “polo que se converte nun viario importantísimo e vertebrador das comunicacións no municipio, pero con todo, mantense inalterable durante os últimos 25 anos con pequenas actuacións puntuais pero sen chegar a resolver o principal problema de seguridade viaria que presenta, engadido nos últimos anos coa presenza dun centro escolar na parroquia de Chandebrito ao que acoden a diario alumnos procedentes de distintos lugares do municipio, polo que vénse obrigados a circular por unha vía de extremo perigo e elevado risco para vehículos e peóns”.

Fernández Comesaña sinala que hai que ter en conta que o seu trazado discorre maioritariamente por zona de monte, polo que a súa ampliación e mellora de curvas perigosas resulta fácil de acometer desde o punto de vista técnico e é imprescindible realizar con urxencia, dado que tampouco existen elementos nin servizos a repoñer que o dificulten.

UCN engade que en parecidas circunstancias atópase a EP-2106 (Mallón-Areiña), que tamén é unha vía fundamental e vertebradora entre as parroquias interiores do municipio de Nigrán -especialmente Parada e San Pedro- co litoral costeiro, pero que na actualidade soporta elevado tráfico, que se agrava durante a tempada estival ao resultar unha vía alternativa de acceso ás praias para evitar o colapso que adoita producirse no cruzamento da Ramallosa e que así mesmo, é tamén a principal vía de acceso á Igrexa parroquial, centro escolar de Vilariño, así como o campo de fútbol de Poutón, cuxo elevado fluxo de tráfico nunha estrada que apenas ten seis metros de ancho e dous carrís de circulación e sen beirarrúas, resulta unha aventura diaria e risco tanto para a circulación como peóns; pero co agravante de que no concello existe un proxecto técnico desde o ano 2006, polo que Antonio Fernández foi denunciado polo PSOE e que terminou sendo absolto e indemnizado.

Para o portavoz e candidato de UCN Antonio Fernández Comesaña, resúltalle incomprensible o castigo que está a someter a presidenta da Deputación Carmela Silva aos veciños de Nigrán, e contando coa complicidade do PSOE e do alcalde Juan González, “que á parte da súa tamén condición de deputado provincial, forma parte igualmente da xunta de goberno, pero que con todo, durante toda a lexislatura nunca se preocupou da mellora das infraestruturas viarias de titularidade provincial no municipio, responsabilidade que tamén debe atribuírse ao BNG, xa que é o responsable desta área no goberno da Deputación, converténdose tamén o actual concelleiro Xavier Rodríguez como colaborador necesario”, conclúe o portavoz independente.