Esixen acondicionar o Camiño do Castelinho en Belesar para o acceso de ambulancias

Cidadáns Baiona esixe ao Concello que acondicione o Camiño do Castelinho para posibilitar o acceso a ambulancias e outros servizos públicos básicos. Adolfo Valverde, coordinador local da formación laranxa, afirma que «é inconcibible que os vehículos sanitarios non poidan acceder ata certas vivendas, tendo que ser os propios familiares e os padioleiros quen traslade aos enfermos desde as súas casas ás ambulancias, á intemperie; e todo por non empregar unhas horas no desmonte dun muro».

Cidadáns Baiona lamenta que haxa orzamento para proxectar campos de golf, spás ao aire libre ou rotondas innecesarias no centro da vila e apenas se destinen 90.000 euros á precaria situación que viven as parroquias. “Os asfaltados parciais, como os que se realizaron en Belesar non son a solución aos graves problemas de falta de servizos básicos duns veciños cansos de pagar elevados impostos e sen recibir nada a cambio”.

Os veciños de Belesar puxeron todo isto en coñecemento do Concello en reiteradas ocasións, e mesmo se prestaron a ceder muros ou retranquear uns centímetros as súas propiedades para solucionar esta situación. Para Valverde, “no caso concreto do muro do Camiño do Castelinho, a situación é alarmante xa que puidemos observar que hai risco de derrube nalgún tramo” e engade que “Cidadáns Baiona rexistrou no Concello un requirimento para que se execute o acondicionamento deste camiño e elimínese o muro para permitir o acceso das ambulancias ata as vivendas e non se repitan as situacións tan lamentables que se produciron».

Anuncios