A legalización da Pasaxe, a un paso de materializarse

A legalización definitiva do polígono industrial da Pasaxe en Gondomar atópase un pouco máis preto tras a aprobación inicial do proxecto de reparcelamento, formalizado pola rúbrica do alcalde Francisco Ferreira e o presidente da asociación de empresarios, Javier Díaz. Por diante aínda queda un longo camiño e trámites burocráticos por resolver aínda que Díaz adiantou que de non presentarse problemas, “A Pasaxe podería estar rematado e a pleno rendemento a finais de 2020”.

Tras a publicación no Boletín Oficial da Provincia para a próxima semana dita tramitación entrará nun período de exposición pública dun mes, e cara a Semana Santa o Concello convocará un pleno extraordinario para levar a cabo a súa aprobación definitiva e que ademais tamén engloba o relativo a materia urbanística, de cargas e de equidistribución de beneficios así como a licitación dos traballos, que deberían comezar a partir do próximo mes de xullo.

Un dos grandes hándicaps aos que se atopan preto das 100 empresas que operan desde o parque de Gondomar é facer fronte aos 4 millóns de euros necesarios para materializar a primeira parte do plan. Nesta liña Ferreira engadiu que solicitará a colaboración de administracións supramunicipais para que colaboren economicamente coa iniciativa, xa que ademais hai exposta a construción dunha ETAP e unha EDAR. Ferreira recalcou que a regularización do polígono supoñerá unha fonte de xeración de postos de traballo ademais dun motor económico para o municipio moi importante. “Falamos de preto de 8.000 empregos directos e a consolidación de 200 empresas en Gondomar”, reiterou o rexedor.

Cabe destacar que no plan de expansión do polígono gondomareño existen dous grandes protagonistas. Por unha banda está o Concello, ao que se lle encomendou levar a cabo a primeira fase mediante a vía cooperativa e para o que foi necesaria a creación hai un ano da Asociación Administrativa de Cooperación da Pasaxe. E polo outro o Consorcio da Zona Franca de Vigo, que se encargará da segunda parte por medio da expropiación. A institución pública ocuparase de dar forma a unha extensión de 400.000 metros cadrados de terreo practicamente virxe e para o que destinarán 18 millóns de euros, mentres que os empresarios terán que asumir outros 4. Díaz adiantou que nas próximas semanas reuniranse co delegado de Zona Franca, David Regades, para que unha vez formalícese a primeira fase entre en xogo a institución pública coa segunda.

Unha vez finalizados os traballos, o polígono gozará de máis de 600.000 metros cadrados completamente urbanizados e equipados co necesario para desenvolver todo tipo de actividades industriais e o máis importante, desbloquearase a situación de ilegalidade coa que A Pasaxe conta desde hai medio século ao atoparse en chan rústico.

Anuncios