O Porto de Vigo saca a concurso as obras de acondicionamento do faro de Cabo Silleiro

A Autoridade Portuaria de Vigo iniciou este martes o proceso de licitación das obras de execución do acondicionamento da edificación do faro de Cabo Silleiro. Con este proxecto búscase sanear, substituír os elementos deteriorados e acondicionar a edificación ás necesidades actuais do faro, así como baleirar interiormente as actuais vivendas para poder dispoñer dun local que no futuro póidase destinar a outros usos, entre os que se baralla o hostaleiro.

A intervención inclúe a eliminación e substitución da estrutura horizontal e cubertas en todos os niveis, saneado da envolvente e estrutura vertical. O acondicionamento inclúe a substitución de carpintería exterior, un novo trasdosado con illamento na cara interior de todo o cerramento mantendo a folla portante. Tamén inclúe a renovación do pavimento exterior que rodea o edificio, así como a preinstalación de instalacións para poder albergar calquera uso no seu interior nun futuro.

O edificio conta cunha superficie construída en planta baixa de 510,08 m2 e en planta alta de 356,69 m2. A conexión entre plantas seguirase resolvendo a través da escaleira do propio faro. Co presente proxecto de execución de acondicionamento defínense as obras necesarias para a transformación da edificación existente e preinstalación para un posible uso complementario sen definir.

O inicio das obras, que contan cun orzamento total de 1.438.457,52 euros, está previsto para o próximo 1 de maio, cunha duración máxima de 8 meses. As empresas interesadas teñen ata o 5 de abril para presentar as súas propostas.

Anuncios