O BNG solicita unha Xunta Extraordinaria da Mancomunidade ante as deficiencias da piscina

Era a crónica dun escándalo anunciado, o BNG xa deixa patente a falta de compromiso de todos os grupos políticos á hora de defender os intereses de usuarios e usuarias fronte a unha concesionaria que fica máis preocupada por viabilidar as súas instalacións privadas en Sabarís que en prestar o servizo público na Piscina Mancomunada.

É por elo que vén de solicitar ao Goberno da Mancomunidade que non só convoque con carácter de urxencia a Comisión de Seguimento correspondente, senón que se convoque unha Xunta da Mancomunidade, publicitando e convidando a todas as persoas afectadas a que asistan.

Nesa Xunta da Mancomunidade deberá presentarse informe do supervisor contratado para comprobar a correcta execución das melloras esixidas, así como o mantemento axeitado das instalación, incluída unha relación de importes e facturas das reparacións e melloras executadas, informe que solicita tamén o BNG para o estudo por parte de toda a Xunta da Mancomunidade.

Así mesmo, deben aclararse e depurarse responsabilidades no tocante á contratación dunha persoa cun evidente conflito de intereses con Serviocio, o porqué de que os tres Alcaldes do Val Miñor acudan á Piscina Mancomunada e non só non comproben a correcta execución das obras senón que nin sequera advirtan á empresa concesionaria que nas condicións en que estaba esta non poderían reabrir nas datas acordadas.

Tamén esixe o BNG que se abra un expediente sancionador por faltas moi graves á empresa concesionaria e que indemnice axeitadamente aos usuarios e usuarias, non só co abono dun 25% ou un 50% da cota mensual do mes de setembro.

Cómpre lembrar que só o BNG presentou alegacións ao prego do concurso e que nelas reclamaba o estudo para a xestión pública do servizo, ao poder comprobarse que no réxime de concesión existían vicios e irregularidades que só provocaban un peor servizo aos usuarios e usuarias. Nesas alegacións tamén se reclamaba a valoración da calidade na contratación, algo que a formación nacionalista considera fundamental, xa que ante posibles sancións e indemnizacións temen que sexa o persoal das instalacións quen paguen as consecuencias.